Pluimveehouderij

Nieuws 3223 x bekeken

Geen vervoer van en naar pluimveebedrijven

Den Haag - In verband met de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep in Hekendorp (gemeente Oudewater, Utrecht) geldt sinds zondag 16 november 11.30 uur een totaal vervoersverbod (standstill) voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven.

Voor gemengde bedrijven met een pluimveetak geldt het vervoersverbod voor alle dieren en alle mest van het bedrijf.

Ook mag van gemengde bedrijven met commercieel gehouden pluimvee geen rauwe melk worden afgevoerd. Transport van veevoer voor pluimvee is alleen toegestaan als het rechtstreeks wordt vervoerd vanaf de fabriek naar een bedrijf. Hiervoor geldt een hygiëneprotocol. Vervoermiddelen bestemd voor het vervoeren van pluimvee of pluimveeproducten mogen ook niet verplaatst worden. Dit heeft te maken met de controleerbaarheid van het vervoersverbod.

Bezoekersverbod

Bezoekers mogen tijdens de standstill niet in stallen of andere bedrijfsruimten van pluimveebedrijven komen. Hulpdiensten als artsen brandweerlieden worden in de uitoefening van hun functie wel toegelaten. Indien er acuut gevaar is voor de gezondheid van vee mogen monteurs, loonwerkers, dierenartsen en bedrijfsverzorgers wel de stal in. Zij moeten wel extra reinigen en ontsmetten volgens een goedgekeurd hygiëneprotocol en mogen in de voorgaande 72 uur geen andere bedrijf hebben bezocht. Pluimveehouders moeten een register bijhouden van bezoekers aan stallen en bedrijfsruimte of woonruimte als deze niet deugdelijk fysiek van de dierverblijfplaats is afgescheiden.

Ophokplicht

De standstill is maximaal 72 uur van kracht. Voor deze periode geldt ook een ophok- en afschermplicht voor alle pluimvee en gevogelte in het hele land. Daarnaast is het verboden te jagen op alle soorten wild.

De standstill is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de aard van de besmetting, de herkomst van het virus en eventuele verspreiding van het virus.

Informatienummer

Het ministerie van EZ heeft een informatienummer geopend waar betrokkenen terecht kunnen met praktische vragen over de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep: 0880 424242

Of registreer je om te kunnen reageren.