Pluimveehouderij

Nieuws 1065 x bekeken

Veterinaire Monitoring Pluimvee (VMP) verder uitgebreid

Het VMP (Veterinaire Monitoring Pluimvee), een samenwerkingsverband tussen pluimveedierenartsen en de GD in Deventer, is verder uitgebreid.

In de database voor de verplichte registratie van onder meer antibioticumgebruik, een belangrijk onderdeel van VMP, kunnen pluimveedierenartsen nu ook – op vrijwillige basis – aanvullende gegevens vastleggen zoals de toegediende vaccinaties en bevindingen van een bedrijfsbezoek, ook als geen antibiotica zijn voorgeschreven.

Pluimveedierenartsen zijn middels het PPE-Masterplan ʼCorrect en selectief gebruik van antibioticaʼ verplicht alle voorgeschreven antibiotica, koppelbeelden en diagnoses vast te leggen in een centrale database: IKB-CRA (Centrale Registratie Antibiotica). Deze database is opgenomen in VMP en wordt, in opdracht van de pluimveesector, beheerd door de GD.
De gegevens uit VMP geven een goed beeld van de trends en ontwikkelingen van de gezondheidssituatie bij pluimvee in de praktijk. Problemen worden in een vroegtijdig stadium gesignaleerd, zodat het mogelijk is om snel maatregelen te nemen of nader onderzoek uit te voeren om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Dierenartsen leggen de aanvullende gegevens alleen vast in VMP als de pluimveehouder daarvoor toestemming heeft gegeven. De toestemming wordt geregeld via een overeenkomst tussen pluimveehouder en dierenarts.
VMP wil kennis en ervaringen uitwisselen, met als belangrijkste doel het verbeteren van de gezondheidsstatus van de Nederlandse pluimveestapel. Deelnemende dierenartsen wonen kwartaalbijeenkomsten bij waar de actuele VMP-gegevens worden besproken en ervaringen worden uitgewisseld. Ook kunnen ze cursussen volgen die voor hen worden georganiseerd.

Ruim twintig pluimveedierenartsen zijn VMP-deelnemer. Praktijken waarvan alle pluimveedierenartsen deelnemen aan VMP hebben een bordje ontvangen dat ze aan  hun praktijkgebouw kunnen ophangen. De namen van de deelnemende dierenartsen staan op www.VMP-groep.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.