Pluimveehouderij

Nieuws 2149 x bekeken 2 reacties

Ook in België kopzorgen om lage eierprijs

De druk op de eierprijs baart ook in België zorgen. "De komende weken zullen de prijsnoteringen – vooral van scharreleieren – verder wegzakken, wat de bedrijven die net investeerden, kopzorgen oplevert’’, vreest Wouter Wytynck, in het Belgische blad ʼBoer&Tuinderʼ, meldt Vilt (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw).

De eiermarkt is uit balans, wat alles te maken heeft met de omschakeling naar ʼrichtlijnconformeʼ huisvestingssystemen, analyseert Wytynck. Tijdens die omschakeling waren er perioden met ernstige eiertekorten en hoge prijspieken. Dat is inmiddels geheel anders. "Bedrijven die hun productie omzetten, investeerden ook in extra capaciteit. Momenteel wordt alle legcapaciteit in Europa maximaal benut, zijn er volop eieren en staat de eierprijs onder druk.’’

Binnen de EU drukt ook de instroom van eieren uit meer dan zelfvoorzienende lidstaten, Polen en Spanje op kop, de prijs. Volgens Wytynck vermoedt de sector dat er nog heel wat eieren in de handel zijn die afkomstig zijn uit traditionele kooien. "Dat geeft een ongelijk speelveld, waarbij de bedrijven die omschakelden in het nadeel zijn. Het is aan Europa om zich in elke lidstaat te vergewissen van de toestand.’’

De Boerenbondconsulent verwacht niet meteen beterschap omdat een legronde 14 maanden duurt. Bovendien zijn bedrijven die investeerden in nieuwe legcapaciteit minder snel geneigd om kippen vervroegd op te ruimen of een nieuwe legronde wat uit te stellen. Veel financiële ademruimte om een crisis te trotseren, hebben deze bedrijven evenmin.

Laatste reacties

  • kleine pluimveehouder

    De NOP behartigt de sectorale belangen van de Nederlandse pluimveehouders. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de economische en maatschappelijke positie van haar leden. Bij de vereniging zijn ca. 1200 pluimveehouders aangesloten.
    Samen met uitgever Reed Business geeft de NOP het maandblad Pluimveehouderij uit. Leden ontvangen dit blad automatisch. Het (gereduceerde) abonnementstarief maakt deel uit van de verenigingscontributie.

    Het staat op deze site hoe en wie de NOP is. De Nop kan ook wel voor een hogere prijs zorgen voor de lage eierprijs. De Nop behartigt de zaken van de pluimveehouders. Zorgt de NOP dan ook dat de kooi-eieren die uit het buitenland komen zal worden stop gezet? De kooi-eieren mogen niet meer in Nederland. Wat kan de NOP daar aan doen?

  • koestal

    voer is wel duur

Of registreer je om te kunnen reageren.