Pluimveehouderij

Nieuws 1341 x bekeken

Dodental China door vogelgriep loopt op

Genève - Het dodental in China als gevolg van de vogelgriep uitbraakt blijft oplopen. Met twee slachtoffers in de provincie Jiangsu in het Oosten van China komt het dodental op 24. Dat meldt de wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In totaal hebben de Chinese autoriteiten melding gemaakt van 126 geïnfecteerde personen. Omdat er nog geen exact beeld is van de bron van de infectie, verwacht de WHO dat het aantal besmettingen verder oploopt. Daarbij gaat het uitsluitend om infecties die van kip naar mens zijn overgedragen. Vooralsnog heeft de WHO geen indicaties dat het virus ook van mens tot mens kan overgaan.

Vanwege de moeilijke situatie heeft de Chinese minister van landbouw de hulp ingeroepen van deskundigen van de OIE, de internationale organisatie voor diergezondheid. Medewerkers van de OIE zijn in China om de locale autoriteiten advies te geven rondom de aanpak van het virus. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar markten waar levende kippen worden verhandeld en geslacht. Deze markten blijken een hoofdrol te spelen bij de verspreiding van het virus. Er zijn geen gevallen bekend waarbij mensen besmet zijn geraakt op de pluimveebedrijven zelf.

Het lastige van de bestrijding van de griepvariant H7N9 is dat het pluimvee zelf geen verschijnselen vertoont van ziekte. Dit in in tegenstelling tot H5N1 waarvan kippen wel ziek worden. Om de H7N9 variant aan te tonen zijn veel laboratoriumtesten nodig. Dit programma wordt momenteel opgezet in samenwerking met de OIE en de WHO. Dit vraagt wel de medewerking van boeren, distributeurs en lokale overheden. De kleinschaligheid van veel bedrijven en de vele handelsstromen maken dit tot een lastig proces.

Of registreer je om te kunnen reageren.