Pluimveehouderij

Nieuws 1365 x bekeken

Tuchtgerecht PPE beboet bedrijven

Zoetermeer - Acht pluimveebedrijven hebben een boete opgelegd gekregen van het tuchtgerecht van het Productschap Pluimvee en Eieren. Dat heeft het productschap bekend gemaakt.

Vier bedrijven kregen een boete opgelegd wegens overtreding van de welzijnsnormen voor vleeskuikenouderdieren. In alle gevallen hadden de vleeskuikenouderdieren op de bedrijven te weinig vloeroppervlakte ter beschikking.

Twee bedrijven kregen een boete opgelegd wegens het niet naleven van de monitoringsverplichtingen in het kader van de regels rond vogelgriep (Aviaire Influenza). Beide pluimveehouders met dieren in vrije uitloop verzuimden één of meerdere keren serologisch onderzoek naar AI uit te voeren.

De twee laatste bedrijven werden beboet wegens overtreding van de regels rond NCD (pseudovogelpest). De ene pluimveehouder had verzuimd een koppel aan het eind van de productieperiode te laten onderzoeken op de weerstand tegen NCD en bij een tweede koppel werden er te weinig dieren bemonsterd.

De andere pluimveehouder behandelde twee koppels als één koppel, waardoor er te weinig dieren werden bemonsterd.

Of registreer je om te kunnen reageren.