Pluimveehouderij

Nieuws 865 x bekeken 1 reactie

Fransen fel tegen afbouwen exportsubsidie kip

Parijs - De Franse pluimveesector heeft felle kritiek op het verder terugdraaien van de Europese exportsubsidie voor hele kuikens. De Europese Commissie heeft donderdag in de vergadering van het beheerscomité aangekondigd de exportrestituties met nog eens 50 procent te korten. De subsidie voor de export van hele kuikens daalt van € 21,70 per 100 kilo naar € 10,85 per 100 kilo. Het Franse ministerie van landbouw heeft daarop direct een spoedoverleg met de sector georganiseerd om de gevolgen te bespreken.

Frankrijk exporteert volgens Coop de France 280.000 ton kip of daarvan gemaakte producten. De koepel van Franse coöperaties dringt er daarom bij de minister voor landbouw op aan om zich in Brussel sterk te maken voor het behoud van de exportrestituties op het huidige niveau ‘zodat die hun rol kunnen blijven spelen als instrument om de markt te reguleren’.

Volgens de Franse federaties voor de pluimvee-industrie FIA brengt het Brusselse besluit de werkgelegenheid van 5.000 mensen in gevaar. ‘De Commissie houdt geen rekening met de ongunstige ontwikkeling van de euro/dollar koers, de recente sterke toename van de zeevrachtkosten, de hoge prijzen voor grondstoffen en de realiteit van de markten.’ Volgens de FIA is de export van levensbelang voor de Franse pluimveesector.

Nederland heeft als officieel beleid dat het streeft naar afschaffing van exportrestituties en heeft in het beheerscomité ook niet tegen de verlaging gestemd. Bovendien exporteert Nederland praktisch geen hele kuikens, maar veel meer onderdelen, zoals bouten en vleugels. Volgens Nepluvi-voorzitter Jan Odink raakt de Brusselse maatregel de Nederlandse pluimveevleessector dan ook niet direct. Indirect kan er wel een effect zijn, namelijk als Frankrijk er niet meer in slaagt haar product naar derde landen te exporteren nu de restituties worden gehalveerd. "Dat kan een prijsdrukkend effect opleveren op de interne Europese markt", aldus Odink. Volgens Odink exporteert Frankrijk zo'n 150.000 ton vlees als heel kuiken en ontvangt daarvoor jaarlijks zo'n 40 miljoen euro restitutie tot nu toe.

Behalve Frankrijk hebben ook andere landen tegen de verlaging van de restitutie gestemd. Het zou onder meer gaan om Polen en Hongarije. De pluimveeverwerkende industrieën in deze landen zijn minder gespecialiseerd in de verdere verwerking dan de Nederlandse sector.

Ruud Peys en Sake Moesker

Eén reactie

  • DGroo

    Zeer verstandig voorstel van de Europese Commissie. In het kader van WTO slaat de EU met een dergelijke subsidie een modderfiguur. Deze subsidie maakt onderhandelingen van de EU in WTO verband moeizaam. Het gezegde 'boter op je hoofd' is hier van toepassing. Ik hoop, dat het Commissie voorstel aangenomen wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.