Pluimveehouderij

Nieuws 1772 x bekeken 6 reacties

Geen extra risico door wonen bij veebedrijf

Bilthoven – Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen dat omwonenden van varkens- en pluimveebedrijven een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken met Campylobacter, vogelgriep, veegerelateerde MRSA en ESBL producerende bacteriën.

Dat staat in het nieuwe rapport ‘Infectierisico’s van de veehouderij voor omwonenden’, samengesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rivm). Het Rivm spitte vele onderzoeken door om te onderzoeken of er wetenschappelijk bewijs is dat omwonenden (binnen 2 kilometer van een veebedrijf) een verhoogd risico hebben om ziek te worden van bacterien en virussen die bij de dieren voorkomen. Enkel voor Q-koorts is een duidelijke link aangetoond. Voor varkens- en pluimveebedrijven geldt dit niet. Voor de veegerelateerde MRSA bleek dat personen die in varkensrijke gemeentes wonen geen groter risico hebben om drager te zijn van deze bacterie. Voor Camylobacter jejuni werd er juist een hogere incidentie bij mensen gevonden in het stedelijk gebied ten opzichte van het landelijk gebied, maar een duidelijke link met veebedrijven was er niet. De risico’s met betrekking tot ESBL producerende bacteriën is erg summier. Onderzoek in de Verenigde Staten heeft wel aangetoond dat op 150 meter van een varkensbedrijf nog coliforme bacteriën aantoonbaar waren in de lucht. Voor vogelgriep zijn er nog geen harde bewijzen dat omwonenden van pluimveebedrijven een verhoogd risico lopen. Het Rivm sluit dit echter niet uit, zeker in gebieden rond intensieve veehouderijbedrijven met een hoge populatiedichtheid. Volgens het literatuuronderzoek hebben veehouders, dierenartsen en medewerkers van slachthuizen wel een vergroot risico om een zoönose (ziekte die van dier naar mens kan gaan) op te lopen. Het Rivm pleit voor meer onderzoek naar ziekteverwekkers die in de lucht zitten rondom veehouderijen en de relatie met de gezondheidstoestand van omwonenden. Dergelijk onderzoek zal zeker enkele jaren in beslag zal nemen.

Laatste reacties

 • Wian

  Met andere woorden we zullen net zolang zoeken tot we iets negatiefs gevonden hebben, anders verzinnen we wel iets

 • Mels

  Jep,20 jaar terug wist niemand ervan en was je gewoon``ziek``,nu krijg je van elk wissewasje de vlekkentyfus en ga je er als je niet uitkijkt nog dood aan ook,het mooie is wel dat iedereen straks naar de stad vlucht omdat het op het platteland te gevaarlijk is om te leven met als voordeel dat er dan weinig snarkers overblijven die het iedereen moeilijk maken.

 • Fleur de lille

  Blootstelling via mest en afspoelwater van erven is nauwelijks in het onderzoek betrokken. De zorg om resitentie is juist rond enterococcen (VRE's, ESBL producerenden) die in mest veel voorkomen. resten van antibiotica in mest zijn niet onderzocht.

  Het RIVM heeft literatuuronderzoek gedaan en geen nieuw onderzoek naar bovenstaande oorzaken gestart. Geen opdracht voor, geen geld en tijd voor.

  Het RIVM bevestigd dat er te weinig onderzoek naar blootstellingsroutes is gedaan en op basis van het bestaande onderzoek zijn de conclusies opgebouwd.

  Dus volgens het RIVM zul je airborn niets oplopen behalve mogelijk Q-koorts of griep. Dat was voor MRSA ook totaal niet te verwachten. Dat het sein nu op veilig zou gaan vind ik veel te kort door de bocht.
  Liever zien we een reeële inschatting van blootstellingsroutes en -risico's en op basis daarvan onderzoek. Denk aan endotoxinen die aan fijnstof binden. Er komen niet voor niets Arbo-normen voor endotoxine-concentraties in stallen.
  Concentraties buiten de stallen zijn al hoger dan de norm die gelden voor binnen de stallen.

  Er zijn nog veel teveel vraagtekens om nu voorbarig te concluderen.

  Het onderzoeksdoel van het RIVM op verzoek van de GGD'en was de 1-2 km. norm die ze zelf hadden vastgesteld in 2008 te onderbouwen.

  Het RIVM heeft niets gedaan om de update van het infoblad 'intensieve veehouderij en gezondheid 2011' (250 meter) in het onderzoek te betrekken.

  Kortom niets niews.

 • l coumans

  beste fleur die betaald die bepaald

 • Fleur de lille

  @ I coumans, wie heeft dit literatuuronderzoek betaald?

 • Wian

  Wat ik al zij we verzinnen wel iets om onze voedsel producenten de nek om tedraaien.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.