Pluimveehouderij

Nieuws 512 x bekeken

Proef afvalwater pluimveebedrijven

Den Bosch – Waterschap Aa en Maas start een proefproject met tien pluimveebedrijven in Someren, Asten en Deurne. Doel is de mogelijkheden te onderzoeken van lozing van waswater op het riool.

Vleeskuikenbedrijven produceren relatief veel afvalwater. Dit als gevolg van de regelmatige reiniging en ontsmetten van de stallen na elke mestronde. Het vuile waswater vormt op veel bedrijven een probleem. Mestverwerkers willen het niet opnemen. Over het land rijden is ook lang niet altijd mogelijk of toegestaan. Lozing op het riool vormt een probleem voor de waterreinigingsinstallaties. Bovendien kunnen de drukleidingen in het buitengebied vaak deze hoeveelheden water niet verwerken.

Het waterschap is nu in samenwerking met de genoemde gemeenten en tien pluimveehouders begonnen met een proefproject om het waswater gecontroleerd te lozen op het riool. De pluimveebedrijven vangen hun waswater op in bezinkbakken. Van daaruit gaat het water in gecontroleerde kleine hoeveelheden het riool in naar de zuiveringsinstallatie in Asten. In de zuiveringsinstallatie wordt de hoeveelheid en geloosde hoeveelheid water nauwkeurig geregistreerd en in de gaten gehouden. De pluimveehouders betalen achteraf de verontreinigingsheffing over hun deel.

Het project loopt voor op de regelgeving. In 2012 wordt het Activiteitenbesluit van kracht. Het is een regeling van het ministerie van VROM die ondermeer lozingen van afvalwater op het riool reglementeert. Die regeling maakt het mogelijk dat ook boerenbedrijven hun waswater mogen lozen op het riool.

Of registreer je om te kunnen reageren.