Pluimveehouderij

Nieuws 233 x bekeken 11 reacties

Veel meer dioxine-belast materiaal in Duitse mengvoerproductie ingezet dan gedacht

Berlijn- De dixoine-affaire in Duitsland escaleert.

Volgens nieuwe informatie van de landbouwministeriële dienst voor voedselveiligheid en consumentenbescherming BVL is door vettenleverancier Harles & Jentzsch meer dan 2.700 ton belast materiaal in de roulatie gekomen in de mengvoerproductie, en wel bij 25 fabrikanten. Tot dusver werd ervan uitgegaan dat het slechts om 527 ton ging en 12 mengvoerfabrikanten.

Het aantal landbouwbedrijven dat daardoor op slot moet kan nog verder oplopen. Het exacte aantal is niet bekend maar Duitsland-wijd zijn zeker een slordige 1.500 bedrijven getroffen, zo niet meer. De door het schandaal opgeschrikte politici eisen strengere straffen voor vergrijpen tegen de voedselveiligheid.

Landbouwstaatssecretaris Julia Klöckner stelt dat er criminele krachten actief zijn geweest voor wie geld prevaleert boven risico’s voor de volksgezondheid.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Door dit soort criminelen gaat onze sector kapot en verliezen consumenten hun vertrouwen. Wat mij betreft levenslange gevangenisstraf

 • no-profile-image

  Is er in ons land een boer die weet wat er in zijn mengvoer zit????Ja welke granen en schroot en wat globale toevoegingen,meer niet.Ik bedoel wie weet op de percent af wat er EXACT inzit???Niemand???Levens gevaarlijk,wat als er een recal komt van een retailer?Wie kan dat betalen?Juist de boer!Europese wetgeving verhinderd het verplicht weergeven van de exacte samenstelling,dit is door de mengvoerindustie met succes aangevochten.Onder het mom van concurrentie overwegingen zijn ze niet verplicht om dit te doen.Schande!!!Welke politieke partij vecht dit aan!

 • no-profile-image

  @Gretha en iemand. Uiteraard is het zeer slecht voor imago en het vertrouwen dat de consument moet hebben in vlees, bij dergelijke voedselschandalen. Openheid en transparant werken is essentieel .Ook moeten de schuldigen hard aangepakt worden. Echter zolang als de overheid met euro,s tegemoet komt, tegen wetgeving in om de zaak te sussen en in de doofpot te houden, zal je dat vertrouwen nooit en te nimmer bereiken. Miljoenen euro,s worden er betaald door produktschappen en overheid indeze. De schriftelijke bevestiging heb ik inmiddels dat dit wordt gedaan en dat het ook niet is toegestaan als zijnde een goedgekeurde steunmaatregel. WETTELIJK VERBODEN DUS. De agroindustrie gaat daar rechten aan ontlenen en verwijst heel simpel dat daar de produktschappen voor zijn. Wettelijk behoren die er op toe te zien dat er geen verontreinigd vlees komt maar het is ook wettelijk verboden dat de overheid de schade indeze betaald als men iets opgespoord heeft. De vraag is dus eigenlijk heel simpel mag de agroindustrie die al dan niet bewust of onbewust schadelijke stoffen doorverkocht heeft de schade bij de overheid wegleggen( produktschappen )

 • no-profile-image

  Het zal allemaal wel zo zijn wat er in de vorige berichten wordt geschreven, maar als er over openheid en transparant werken wordt gesproken , waarom zetten de Dierenboer, Iemand en Gretha dan niet hun of haar volledige naam bij de berichten?????????, Over hypocriet zijn gesproken.
  Bij deze wens ik U wel een gelukkig 2011.

 • no-profile-image

  Dit zijn inderdaad criminele praktijken en het is nauwelijks voorstelbaar dat er dergelijke hoeveelheden gif per ongeluk en ongemerkt in de menselijke voedselketen worden gebracht. Gelukkig is de Duitse overheid doortastender dan de onze. Met het dioxinepaling-schandaal (giftige paling uit de binnenrivieren wordt massaal als IJsselmeerpaling op de markt gebracht, zo meldde Zembla eind september 2010) is tot dusverre ook nog niks gedaan door ELI of RIVM! Dit nieuwe Duitse dioxineschandaal doet trouwens denken aan de vergelijkbare dioxinevergiftiging van pluimveevoer dat door een Belgisch veevoederbedrijf op de markt werd gebracht. Ik ben bang dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Denk ook aan vervuilde Russische mais afgelopen herfst. Het beste is het om in de hele EU alle veevoer permanent te laten analyseren op aanwezigheid van schadelijke stoffen. Op kosten van het bedrijfsleven! Want zoals het nu gaat zijn voornamelijk de veehouders en de consumenten het slachtoffer! En dat is intolerabel!

 • no-profile-image

  @ Henk Mol. Mijn stelling over de voedselveiligheid is vandaag ook weer bevestigd door produktschap Vee Vlees en Eieren. Deze behoeven zich aldus zijzelf NIET te houden aan de Europese wetgeving indeze. De Nederlandse overheid heeft overigens ook een verwijt gekregen van de Europese Commissie inzake de staatssteunen die producenten van voedingsmiddelen en diervoeders compenseerd voor hun eigen nalatigheid en verantwoordelijkheid. Voor nadere info bellen met Produktschap 079-3687959. ( de heer Visser ) Hopenlijk zijn ze open en transparant.Ik heb er lang over gedaan voordat ik zoveel info had.

 • no-profile-image

  Wat een knappe vrouw trouwens, die Julia......

 • no-profile-image

  Een beetje van haarzelf, en érg veel van Etos!

 • no-profile-image

  @herkauwer. Onze Greta had ook een beetje blond haar. Maar ter zake. Nietemin denk ik ook dat Duitsland dit veel doortastender gaat aanpakken. In Nederland luisteren produktschappen en overheid teveel naar de agroindustrie als het over voedselveiligheid gaat , en inderdaad , de politiek die hier bedreven wordt is gewoon niets aan doen en geen aandacht aan geven. Door de tijd lopen de discussies dood , en heeft het bedrijfsleven het gewonnen van de voedselveiligheid.

 • no-profile-image

  Beste Dierenboer, inderdaad wordt er in ons land door onze overheid Altijd met twee maten gemeten en de burgerij komt daarbij altijd op het tweede plan. Kijk nu ook maar weer hoe het gaat bij de brand aan de Moerdijk. "Geen gevaar voor de volksgezondheid" wordt er rondgetoeterd, terwijl zelfs een ezel nog kan bedenken dat er bij explosie en gedeeltelijke verbranding van zulk een dodelijk chemische cocktail alléén maar giftige gassen kunnen vrijkomen. Maar het credo luidt hier altijd: sussen en blussen.Want na ons.....de zondvloed! Daarom ben ik blij dat de Duitse regering het dioxineschandaal uitermate serieus aanpakt. Wel hoop ik dat de buiten hun schuld zwaar gedupeerde veehouders niet in de kou gezet zullen worden. Eigenlijk zou er een Europees Garantiefonds moeten komen om in dergelijke gevallen boeren tegemoet te treden, die door nalatig of crimineel handelen van toeleveranciers in de problemen komen. Want ook dit is weer een uitvloeisel van die zo geprezen Vrije Europese Handelsmarkt!

 • no-profile-image

  Van elke lading die een mengvoederfabrikant ontvangt hoort hij een monster te nemen en te laten analyseren. Ik weet niet precies wie aanspraakbaar is wanneer er verontreinigde veevoeders bij de boer worden afgeleverd. Logisch zou zijn dat de fabrikant van de voeders dit is. Deze zou zich hier dan ook tegen moeten verzekeren zodat wanneer er zich een voorval voordoet, alle schade gedekt is/kan worden

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.