Pluimveehouderij

Foto & video 3183 x bekeken 6 reacties

Pluimvee Relatiedag verbetert kennis darmgezondheid

Zo’n 70 procent van de gezondheid van de kip hangt af van een gezonde en goed functionerende darm. Dat weten de meeste pluimveehouders wel. Hoe en waar te sturen op darmgezondheid, dat verschilt echter van situatie tot situatie. Daarom hebben Pluimveehouderij en LTO/NOP hun jaarlijkse Pluimvee Relatiedag op het sturen op darmgezondheid geënt.

Foto

 • Ruim 250 deelnemers lieten zich bijspijkeren in een programma vol kennis en praktijkervaring.

  Ruim 250 deelnemers lieten zich bijspijkeren in een programma vol kennis en praktijkervaring.

  Foto: Koos Groenewold
 • Gastheren van de dag hoofdredacteur Pluimveehouderij Fabian Brockötter en LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers onderstreepten het belang van het realiseren van een goed saldo op het pluimveebedrijf en benadrukten dat er veel winst te behalen valt op het gebied van darmgezondheid.

  Gastheren van de dag hoofdredacteur Pluimveehouderij Fabian Brockötter en LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers onderstreepten het belang van het realiseren van een goed saldo op het pluimveebedrijf en benadrukten dat er veel winst te behalen valt op het gebied van darmgezondheid.

  Foto: Koos Groenewold
 • Scherp aan de wind zeilen was ook de boodschap van Jeroen van den Hurk van Rabobank. “Het is van groot belang dat Nederland in duurzame productie voorop blijft lopen, ook met het oog op de export.” De Nederlandse pluimveesector heeft met zijn relatief kleine omvang nog steeds een leidende rol in de wereld. De sector is sterk en heeft in Europa op het gebied van kostprijs nog steeds een leidende positie. Aan die positie wordt echter wel geknabbeld, aldus Van den Hurk. De voorsprong van Nederland op dat gebied neemt af.

  Scherp aan de wind zeilen was ook de boodschap van Jeroen van den Hurk van Rabobank. “Het is van groot belang dat Nederland in duurzame productie voorop blijft lopen, ook met het oog op de export.” De Nederlandse pluimveesector heeft met zijn relatief kleine omvang nog steeds een leidende rol in de wereld. De sector is sterk en heeft in Europa op het gebied van kostprijs nog steeds een leidende positie. Aan die positie wordt echter wel geknabbeld, aldus Van den Hurk. De voorsprong van Nederland op dat gebied neemt af.

  Foto: Koos Groenewold
 • Gunther Antonissen van de Universiteit Gent deelde zijn kennis over mycotoxines. “Hoewel het meeste voer voldoet aan de Europese normen, kunnen mycotoxines zelfs onder de normwaardes voor problemen zorgen bij pluimvee. Zeker het voorkomen van meerdere soorten mycotoxines moet een punt van aandacht zijn, want 1 + 1 is in veel gevallen 3.

  Gunther Antonissen van de Universiteit Gent deelde zijn kennis over mycotoxines. “Hoewel het meeste voer voldoet aan de Europese normen, kunnen mycotoxines zelfs onder de normwaardes voor problemen zorgen bij pluimvee. Zeker het voorkomen van meerdere soorten mycotoxines moet een punt van aandacht zijn, want 1 + 1 is in veel gevallen 3.

  Foto: Koos Groenewold
 • Kunstenaar en fotograaf Henk Wildschut verraste het publiek met een kijkje in de eigen sector. Hij werd door het Rijksmuseum gevraagd de voedselproductie in Nederland vast te leggen. “Ik ging de opdracht in als biologische consument en was zeer sceptisch over voedselproductie. Dat beeld werd radicaal anders naarmate ik meer en meer kennis kreeg van hoe het er echt aan toeging.’’

  Kunstenaar en fotograaf Henk Wildschut verraste het publiek met een kijkje in de eigen sector. Hij werd door het Rijksmuseum gevraagd de voedselproductie in Nederland vast te leggen. “Ik ging de opdracht in als biologische consument en was zeer sceptisch over voedselproductie. Dat beeld werd radicaal anders naarmate ik meer en meer kennis kreeg van hoe het er echt aan toeging.’’

  Foto: Koos Groenewold
 • Fotograaf Wildschut ging onder leiding van dagvoorzitter Han Swinkels het gesprek aan met de zaal en met Jan Willem Lagerweij en Martien Vroone. Het vraagstuk dat op tafel lag: hoe kan de pluimveesector de burger/consument bereiken met het goede verhaal dat de sector te vertellen heeft over efficiënte, veilige en noodzakelijke voedselproductie.

  Fotograaf Wildschut ging onder leiding van dagvoorzitter Han Swinkels het gesprek aan met de zaal en met Jan Willem Lagerweij en Martien Vroone. Het vraagstuk dat op tafel lag: hoe kan de pluimveesector de burger/consument bereiken met het goede verhaal dat de sector te vertellen heeft over efficiënte, veilige en noodzakelijke voedselproductie.

  Foto: Koos Groenewold
 • Pim Eshuis, pluimveedierenarts bij Dierenartsen Midden Brabant in Diessen, belichtte de werking van de darm bij leghennen en benadrukte dat vooral stress de darmflora negatief beïnvloedt. Hij zoomde in zijn presentatie onder andere in op de problemen veroorzaakt door chronische darmontsteking. Aan het eind van zijn inleiding had hij een flink aantal aanbevelingen voor zijn toehoorders om stress voor en kort na de aankomst van een nieuw koppel te beperken. Hij sloot af met het advies: “Besteed veel tijd aan de hennen, zeker in het begin!”

  Pim Eshuis, pluimveedierenarts bij Dierenartsen Midden Brabant in Diessen, belichtte de werking van de darm bij leghennen en benadrukte dat vooral stress de darmflora negatief beïnvloedt. Hij zoomde in zijn presentatie onder andere in op de problemen veroorzaakt door chronische darmontsteking. Aan het eind van zijn inleiding had hij een flink aantal aanbevelingen voor zijn toehoorders om stress voor en kort na de aankomst van een nieuw koppel te beperken. Hij sloot af met het advies: “Besteed veel tijd aan de hennen, zeker in het begin!”

  Foto: Koos Groenewold
 • GD-dierenarts en patholoog Naomi de Bruijn vertelde dat darmproblemen een van de belangrijkste redenen zijn om leghennen door GD te laten onderzoeken. In de afgelopen vijf jaar kwam één op de vier à vijf hennen om die reden op de sectietafel van GD. Overigens treft GD bij zo’n 40 procent van de secties van leghennen darmontstekingen aan. Dus in de praktijk worden lang niet alle darmontstekingen door de legpluimveehouders als zodanig onderkend.

  GD-dierenarts en patholoog Naomi de Bruijn vertelde dat darmproblemen een van de belangrijkste redenen zijn om leghennen door GD te laten onderzoeken. In de afgelopen vijf jaar kwam één op de vier à vijf hennen om die reden op de sectietafel van GD. Overigens treft GD bij zo’n 40 procent van de secties van leghennen darmontstekingen aan. Dus in de praktijk worden lang niet alle darmontstekingen door de legpluimveehouders als zodanig onderkend.

  Foto: Koos Groenewold
 • Dierenarts en bedrijfsbegeleider Roland Bronneberg onderstreepte het nut en de noodzaak van veterinaire bedrijfsbegeleiding op legbedrijven. Hij pleit voor een cultuuromslag als het gaat om structureel preventieve begeleiding van legkoppels vanaf de opfok tot aan het einde van de legperiode. “Een gespecialiseerde pluimveedierenarts kan meer dan alleen dieren gezond maken/houden. Samenwerking tussen alle partijen is essentieel en elke partij moet daarbij haar verantwoordelijkheden nemen. Door zo’n proactieve veterinaire begeleiding wegen de kosten al snel op tegen de baten als een legkoppel gezond blijft en voldoende eieren (per opgehokte hen) van goede kwaliteit produceert.”

  Dierenarts en bedrijfsbegeleider Roland Bronneberg onderstreepte het nut en de noodzaak van veterinaire bedrijfsbegeleiding op legbedrijven. Hij pleit voor een cultuuromslag als het gaat om structureel preventieve begeleiding van legkoppels vanaf de opfok tot aan het einde van de legperiode. “Een gespecialiseerde pluimveedierenarts kan meer dan alleen dieren gezond maken/houden. Samenwerking tussen alle partijen is essentieel en elke partij moet daarbij haar verantwoordelijkheden nemen. Door zo’n proactieve veterinaire begeleiding wegen de kosten al snel op tegen de baten als een legkoppel gezond blijft en voldoende eieren (per opgehokte hen) van goede kwaliteit produceert.”

  Foto: Koos Groenewold
 • Gerwin Bouwhuis van Gezondheidscentrum voor Pluimvee in Emmen onderstreepte het belang van vertering bij vleeskuikens , maar wees de aanwezige pluimveehouders ook op het feit dat zij behalve diermanager ook inkoper van uitgangsmateriaal, voer en advies zijn. “U bepaalt, of zou moeten bepalen, wat er in uw stal komt. Uw keuzes in kwaliteit van inkoop hebben een direct effect op uw resultaat.” Volgens de dierenarts is een hogere rentabiliteit een noodzaak voor de toekomst. Dat kan volgens Bouwhuis door als pluimveehouder eisen te stellen aan voer (bijvoorbeeld vragen om een open formulering), aan de broederij en ook aan de dierenarts. “Darmgezondheid wordt in alle schakels beïnvloed, dus je moet in alle schakels sturen.”

  Gerwin Bouwhuis van Gezondheidscentrum voor Pluimvee in Emmen onderstreepte het belang van vertering bij vleeskuikens , maar wees de aanwezige pluimveehouders ook op het feit dat zij behalve diermanager ook inkoper van uitgangsmateriaal, voer en advies zijn. “U bepaalt, of zou moeten bepalen, wat er in uw stal komt. Uw keuzes in kwaliteit van inkoop hebben een direct effect op uw resultaat.” Volgens de dierenarts is een hogere rentabiliteit een noodzaak voor de toekomst. Dat kan volgens Bouwhuis door als pluimveehouder eisen te stellen aan voer (bijvoorbeeld vragen om een open formulering), aan de broederij en ook aan de dierenarts. “Darmgezondheid wordt in alle schakels beïnvloed, dus je moet in alle schakels sturen.”

  Foto: Koos Groenewold
 • Patrick de Jong van Dierenartsenpraktijk Ysselsteyn liet zien wat het ‘suffe-kuikensyndroom’ inhoudt, en vooral hoe dat syndroom in de kiem gesmoord kan worden om schade te voorkomen. “Eigenlijk is het een compliment als u tegen dit probleem aanloopt. Over het algemeen komt het voor bij de bedrijven die alles goed voor elkaar hebben en waar de kuikens heel hard gaan. Bij stress, voerovergangen en dergelijke kan het echter zo zijn dat de lever de verwerking van voedingsstoffen niet aankan. Daar moeten we ingrijpen en de kuikens en hun leverfuncties ondersteunen.

  Patrick de Jong van Dierenartsenpraktijk Ysselsteyn liet zien wat het ‘suffe-kuikensyndroom’ inhoudt, en vooral hoe dat syndroom in de kiem gesmoord kan worden om schade te voorkomen. “Eigenlijk is het een compliment als u tegen dit probleem aanloopt. Over het algemeen komt het voor bij de bedrijven die alles goed voor elkaar hebben en waar de kuikens heel hard gaan. Bij stress, voerovergangen en dergelijke kan het echter zo zijn dat de lever de verwerking van voedingsstoffen niet aankan. Daar moeten we ingrijpen en de kuikens en hun leverfuncties ondersteunen.

  Foto: Koos Groenewold
 • Franny van Dijk ging namens veterinair-farmaceutisch bedrijf Hipra in op het nut van vaccineren tegen coccidiose. “Coccidiose kost wereldwijd 2 miljard euro en in Nederland zeker 30 miljoen euro per jaar. Zo’n 85 procent van de schade wordt veroorzaakt door achterblijvende groei, slechtere voerconversie en uitval.” Volgens Van Dijk zijn er tal van maatregelen te nemen ter preventie van coccidiose, zoals schoonmaak en desinfectie met ammoniak, het goed roteren van anti-coxmiddelen en het gebruik van alternatieve middelen zoals etherische oliën. Echter: “Bij multiresistente coccidiose is het vaccineren de enige oplossing.” Door vaccinatie is sprake van een vroege immuniteitsopbouw tegen coccidiose en worden niet-resistente stammen van de eimeriaparasiet in de stal ingebracht. Dat maakt dat na enkele ronden vaccineren de stalpopulatie weer vatbaar is voor anti-coxmiddelen. Met een aanzienlijke verbetering in voerconversie en uiteindelijk in saldo.

  Franny van Dijk ging namens veterinair-farmaceutisch bedrijf Hipra in op het nut van vaccineren tegen coccidiose. “Coccidiose kost wereldwijd 2 miljard euro en in Nederland zeker 30 miljoen euro per jaar. Zo’n 85 procent van de schade wordt veroorzaakt door achterblijvende groei, slechtere voerconversie en uitval.” Volgens Van Dijk zijn er tal van maatregelen te nemen ter preventie van coccidiose, zoals schoonmaak en desinfectie met ammoniak, het goed roteren van anti-coxmiddelen en het gebruik van alternatieve middelen zoals etherische oliën. Echter: “Bij multiresistente coccidiose is het vaccineren de enige oplossing.” Door vaccinatie is sprake van een vroege immuniteitsopbouw tegen coccidiose en worden niet-resistente stammen van de eimeriaparasiet in de stal ingebracht. Dat maakt dat na enkele ronden vaccineren de stalpopulatie weer vatbaar is voor anti-coxmiddelen. Met een aanzienlijke verbetering in voerconversie en uiteindelijk in saldo.

  Foto: Koos Groenewold
 • Netwerken met collega’s is een vast onderdeel van de Pluimvee Relatiedag.
Lees op deze website meer over de Pluimvee Relatiedag 2014.

  Netwerken met collega’s is een vast onderdeel van de Pluimvee Relatiedag. Lees op deze website meer over de Pluimvee Relatiedag 2014.

  Foto: Koos Groenewold

Laatste reacties

 • red

  Pluimveehouder is een beroep wat uitsterft als je de foto's bekijkt, of moet de jonge pluimveehouder zo hard werken dat hij geen tijd heeft voor deze bijeenkomsten.
  De iets jongeren op de foto zijn over het algemeen voorlichter en andere mee eters van de sector.

 • Zents beheer

  Red #1, Klopt, in het algemeen gesteld komen er bij dit soort gelegenheden, beurzen en open dagen vooral periferie en stoppers met tijd over.
  En inderdaad in elk geval kan de jonge legpluimveehouder zich geen vreemde arbeid meer veroorloven.

 • Cokie

  het zijn geen mee eters, dat zou betekenen dat er nog wat te eten is !
  het zijn bloedluizen, ze zuigen je leeg tot de laatste druppel eruit is!

 • koen.kerkhof1

  Goed gezien, we hebben veel te veel van deze personen rond lopen in onze sector die elke maand mooi hun centjes overgemaakt krijgen en die te weinig toegevoegde waarde leveren.

 • bankivahoen

  Bovenstaande reacties kan ik beamen , maar wat zijn er toch veel pluimveehouders die wel getrouwd lijken met allerlei zaakwaarnemers , vertegenwoordigers , bedrijfsbegeleiders enz. Veel collega's gaan met een compleet team bv jonge hennen bekijken , zoiets hoor je zelf te doen en zonder een of andere nitwit die de vleugels van een hen pakt en de nog te ruien veren telt, wat een lachertje, dat is ook het enige wat men vaak aankaart net of dat mij wat interesseert ! Of zouden die 'stropdassen' de jonge hennen financieren en heeft de pluimveehouder al niets meer te zeggen op eigen erf ? Ik heb zo mijn gedachten hierover.

 • Kuykenhouder

  Slechts 12 vleeskuikenhouders waren er en ook handje vol legpluimveehouders! Veel gratis kennis laten lopen collega's. Het was absoluut een goed bestede dag. Pluimveehouders zouden meer tijd in kennis op doen moeten steken, een betere investering is er niet:
  - 14+15 mei symposium Hogere diergezondheid in Eersel
  - 20 mei WPSA midddag op de VIV
  - 22 mei Lagelanden dag op VIV

  Bart

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.