Pluimveehouderij

Foto & video 418 x bekeken

Argentinië: eieren met lage kostprijs

Argentinië telt 32 miljoen leghennen, bijna uitsluitend in kooien gehuisvest. De kostprijs voor een kilo eieren is er 35 procent lager dan in Nederland. Voer en huisvesting zijn goedkoper, de rente ligt er fors hoger.

Foto

 • LEI-bedrijfseconoom Peter van Horne en zijn collega Mariet de Winter waren eerder deze maand in Argentinië om er te kijken onder welke omstandigheden daar legpluimvee en varkens worden gehouden. Ze bezochten er onder meer een legpluimveebedrijf 80 kilometer ten noorden van Buenos Aires, met 120.000 leghennen in meerdere stallen. Dit is een stal van het veel in Argentinië gebruikte California-type met trapbatterijkooien.

  Foto’s: Peter van Horne en Mariet de Winter; tekst: Peter van Horne

 • Het bedrijf heeft meerdere stalsystemen in gebruik. Ook binnen de stal verschillen de kooisystemen. De hennen worden op het bedrijf zelf opgefokt. In Argentinië wordt op het merendeel van de bedrijven een kwart tot een derde van de snavels verwijderd. De hennen op deze foto hebben een snavelbehandeling gehad.

 • De legstallen zijn heel eenvoudig van opzet, de huisvestingskosten daardoor fors lager dan in Nederland. De zijkant van de stal kan met een gordijn gesloten worden. Deze foto is genomen toen het in Argentinië zomer was. Dan kan een deel van de hennen ’genieten van het zonnetje’.

 • Op dit bedrijf is de eierverzameling in sommige stallen niet geautomatiseerd. In deze stal worden de eieren geraapt en op de trays gelegd. De trays staan op een trolley, die is opgehangen aan de kooien.

  De legsector in Argentinië is zeer divers. Een grote groep bedrijven (30 tot 40 procent van de productie) werkt kleinschalig met laagwaardige technologie. Deze bedrijven leveren eieren aan de directe omgeving van het bedrijf. De overige productie komt van middelgrote tot grote bedrijven met meer moderne houderijsystemen met een hogere kwaliteitsstandaard. Deze bedrijven leveren eieren aan de groothandel en de eiproductenindustrie. Er zijn 120 grotere bedrijven met gemiddeld 162.000 leghennen per bedrijf. Die bedrijven zijn samen goed voor 59 procent van de productie. Enkele bedrijven hebben meer dan 1 miljoen leghennen. Die liggen vooral in de staat Buenos Aires en de buurstaat Entre Rios.

 • Met eenvoudige karretjes worden de eieren vanuit de stal naar de centrale eieropslag gebracht.

  De consumptie van eieren per hoofd is hoger dan in Nederland, namelijk 206 eieren per jaar. Daarvan zijn er 193 als tafelei en 13 in de vorm van eiproducten.

  Import van eieren is er nauwelijks. Daarentegen is de export sinds 2004 duidelijk toegenomen. De export betreft vooral gedroogde eiproducten. Samen met de Verenigde Staten en India is Argentinië de belangrijkste leverancier van eiproduct naar de EU-landen.

 • Op het bedrijf waren ook meer moderne stallen, zoals deze met een compact-batterij van Duitse makelij. De kooien hebben mestbanden (zonder beluchting) en de eierverzameling is geautomatiseerd.

 • In deze stal werden gemiddeld zes hennen in een kooi gehuisvest. De oppervlakte per hen was 375 cm2. Volgens onderzoek van de Universiteit van Buenos Aires is 375 cm2 ook de gemiddelde oppervlakte per hen op een 30-tal bedrijven dat heeft meegedaan aan een onderzoek.

 • De eieren worden naar een centrale loods gebracht. Daar worden ze handmatig in zes gewichtsklassen gesorteerd. De eieren op deze foto staan klaar voor verkoop. Alle eieren van dit bedrijf worden opgehaald door handelaren.

 • Aanvoer van legmeel. Het overgrote deel van de legbedrijven maakt zijn eigen voeders, maar er zijn ook leghennenbedrijven die voer kopen van een mengvoerbedrijf of van een ander legbedrijf dat zelf voer maakt.
  De Argentijnse overheid voort een beleid om de inflatie te beheersen. Dit betekent dat vooral de prijs van rundvlees laag gehouden wordt. De overheid belast mais en soja met een uitvoerbelasting. Hierdoor zijn de prijzen op de lokale markt lager dan op de wereldmarkt. Omdat het voer grotendeels uit mais en soja bestaat (legmeel bevat 50-70 procent mais en 20-25 procent soja) zijn de prijzen van pluimveevoeders laag. De voerprijs in Argentinië is momenteel 30 tot 40 procent lager dan in Nederland. Legmeel kostte in Argentinië in 2008 gemiddeld €17,40 per 100 kilo, in Nederland €26,70. Ook de kosten voor huisvesting en de arbeid zijn fors lager in Argentinië. Hiertegenover staan lagere technische resultaten en hoge rentekosten (rente 13-18 procent).

Of registreer je om te kunnen reageren.