Pluimveehouderij

Foto & video 851 x bekeken

Sprinkler blust brand in stal bijtijds

In een legpluimveestal in aanbouw in het Duitse Hoogstede is een branddetectie- en vernevelsysteem gedemonstreerd. Het systeem RAS (Rook Aanzuig Systeem) analyseert stallucht en schakelt een vernevelsysteem in bij rook of brandlucht.

Foto

 • Een gedeelte van de 110 m lange en 28 m brede stal (39 m incl. twee overdekte uitlopen) is geprepareerd voor de brandproef door in een rij tussen twee volièrestellingen een grote houten bak te plaatsen. Brandweerlieden maken alles klaar voor de eerste brandproef.

  Tekst en foto's: Hans Bijleveld

 • Een gedeelte van de 110 m lange en 28 m brede stal (39 m incl. twee overdekte uitlopen) was geprepareerd voor de brandproef door in een rij tussen twee volièrestellingen een grote houten bak te plaatsen. Brandweerlieden maken alles klaar voor de eerste brandproef.

 • Brandweerlieden hebben vuur gemaakt met behulp van dieselolie. Als die goed brandt, wordt er stro opgegooid zodat een flinke rook ontstaat. Tijdens de eerste proef staat het branddectectiesysteem aan, maar het vernevelsysteem uit, om te kunnen zien hoe de rook door de stal trekt. Het brandalarm gaat af. De brandweer dooft het vuur.

 • Al binnen enkele minuten is het zicht in de stal verminderd door de rookontwikkeling.

 • Na een pauze, wanneer alle rook uit de stal is weggeventileerd, maakt de brandweer opnieuw vuur. Met olie en stro ontstaat weer rook.

 • Door drie geperforeerde kunststof slangen tegen het plafond van de stal wordt continu stallucht aangezogen. En nu dus ook rook.

 • Iets meer dan een minuut nadat het vuurtje is aangestoken, gaat het nevelsysteem werken en wordt via nozzles een zeer fijne nevel door de stal verspreid. Boven elke volièrestelling hangt een vernevellijn. Hierin is om de circa 80 cm een nozzle aangebracht, om en om naar links en naar rechts gericht.

 • De fijne nevel voorkomt dat het vuur om zich heengrijpt – zo ook in deze proef - zodat aanwezige personen, in de praktijk de dierverzorgers, veilig de stal kunnen verlaten. Nadat de brand is gedetecteerd gaan de ventilatoren uit en worden de inlaatventielen gesloten om te voorkomen dat zuurstof het vuur doet oplaaien.

 • De zeer fijne nevel belemmert het zicht net zo als de rook tijdens de eerste brandproef.

 • Het vernevelsysteem, aangesloten op de waterleiding, vernevelt (in deze stal) 55 liter water per minuut. Na enkele minuten ontstaan waterdruppels op de inventaris.

 • Het hart van het systeem hangt in het eierlokaal: twee apparaatjes analyseren de stallucht, die met behulp van een pompje door een filter is aangezogen, op zogenoemde pyrolysegassen en schakelt alarm en vernevelsysteem aan wanneer ingestelde grenswaarden worden overschreden.

  Het RAS-branddetectie- en vernevelsysteem kan gemakkelijker een vergunning voor een nieuw te bouwen stal worden verkregen. Een korting op de brandverzekeringspremie is wellicht mogelijk.

  In Nederland is Farmer Automatic Nederland in Hattem de exclusieve importeur van het systeem dat de Duitse firma Phoenix Fire Protect Development GmbH & Co KG ontwikkelde.

Of registreer je om te kunnen reageren.