Commentaar

2154 x bekeken

Vakmanschap belangrijker in intensieve veehouderij

Nog een half jaar en het is definitief voorbij met het kappen van snavels in de Duitse leghennenhouderij. Ook in Nederland gaat het snel die kant op. Het officiële verbod gaat in op 1 september 2018 maar veel broederijen leveren nu al massaal onbehandelde hennen uit.

De gedachte daarbij is dat het uiteindelijk toch moet en dat je maar beter goed voorbereid aan de slag kan gaan. Om Duitse pluimveehouders te helpen alles goed te laten verlopen, heeft de landbouwkamer in Nedersaksen uitgebreid onderzoek gedaan. De uitkomst van het onderzoek wordt samengevat tot: 'hennen met intacte snavels laten geen fouten toe'.

Pikkerij vergelijkbaar met staartbijten

In de leidraad wordt advies gegeven aan pluimveehouders om pikkerij te voorkomen. Dat is bepaald geen sinecure. Een paar kleine foutjes op het gebied van voeding, klimaat, diergezondheid of strooiselmateriaal kunnen snel tot een flink bloedbad leiden. Een vergelijkbaar iets speelt in de varkenshouderij waar steeds meer aandacht is voor het houden van varkens met een intacte staart. Ook dat is een enorme opgave.

Vakmanschap en andere eisen aan modern bedrijf

Er is zonder meer vast te stellen dat er steeds meer eisen worden gesteld aan vakmanschap in de intensieve veehouderij. De uitdaging voor de komende jaren is om dat goed te combineren met alle andere eisen die worden gesteld aan een moderne onderneming zoals voldoende schaalgrootte en kostprijsleiderschap. Ga er maar aanstaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.