Redactieblog

382 x bekeken

MNP: nitraatnorm met huidig mestbeleid haalbaar

Nederland kan in 2015 voldoen aan de Europese nitraatnorm van 50 milligram nitraat per liter grondwater.

Dat blijkt uit een evaluatie "Werking van de meststoffenwet 2006" van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Voorwaarde voor het halen van de norm is dat de nitraatnorm alleen wordt gehaald als de nitraatconcentraties worden gemiddeld over het hele land. Met name in het zuidelijke zandgebied, de Maasregio, wordt de nitraatnorm met ruim 30 milligram per liter grondwater overschreden.

Het MNP twijfelt of de Europese Commissie akkoord gaat met het middelen van de nitraatnorm over het hele land. Nederland heeft eerder toegezegd dat de nitraatnorm in alle regio’s gehaald zou worden. Dat blijkt nu met het huidige beleid niet mogelijk.

De berekening is gemaakt op basis van het huidige mestbeleid met de bijbehorende aanscherping van de bemestingsnormen vanaf 2009. Vanaf dat jaar worden de bemestingsnormen gemiddeld 10 procent lager dan bij de introductie van het gebruiksnormenstelsel in 2006.

De kosten van aanscherping van de stikstofgebruiksnormen met 10% in 2009 zijn door de meeste melkvee-, akkerbouw- en tuinbouwbedrijven op te vangen door het nemen van technische maatregelen. Wanneer de gebruiksnormen voor akker- en tuinbouw op zand en löss worden aangescherpt met 30% dan is een daling van gezinsinkomens op individuele bedrijven onvermijdelijk, terwijl het nitraatdoel nauwelijks dichterbij komt. Aanscherping van de stikstofnormen voor alle grasland en bouwland op het zuidelijke zandgebied heeft naar verwachting veel meer effect.

Lees ook MNP: oppervlaktewater niet schoner door mestbeleid

Of registreer je om te kunnen reageren.