Pluimveehouderij

Achtergrond 1432 x bekeken

Meer mogelijk tegen campylobacter-insleep

Campylobacter-besmettingen worden vaak in verband gebracht met pluimveevlees. Daarom werkt de pluimveesector al jarenlang aan het verminderen van Campylobacter op pluimvee(vlees). Hygiënemaatregelen zijn een belangrijk middel om de Campylobacter-bacterie buiten de deur te houden.

Vleeskuikenhouders blijken dit goed te beseffen en ernaar te handelen. Hoewel bestaande bedrijfssituaties lijken te zijn belemmerend, is er met relatief eenvoudige aanpassingen vaak veel mogelijk. Dit schrijven Hilko Ellen en Martien Bokma, onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research, in vakblad Pluimveehouderij.

De onderzoekers schrijven over het PPS-project ‘Beheersing van Campylobacter in de pluimveesector’. Daarin wordt onderzocht hoe de kans op besmetting van vleeskuikenkoppels kan worden verkleind. Op twaalf vleeskuikenbedrijven is een uitgebreide hygiënecheck gedaan, waarin allerlei aspecten zijn opgenomen die een relatie kunnen hebben met de insleep van campylobacter in stallen, zoals de inrichting van het bedrijfsterrein, bedrijfs- en stalhygiëne, gebruik van materialen, ongediertebestrijding en de opleiding en instructie van personeel.

Enkele vleeskuikenhouders hebben windbreekgaas voor de luchtinlaat aangebracht om vliegen uit de stal te weren.<br /><em>Foto: Hans Bijleveld</em>
Enkele vleeskuikenhouders hebben windbreekgaas voor de luchtinlaat aangebracht om vliegen uit de stal te weren.
Foto: Hans Bijleveld

Schone en vuile weg

Bij het onderzoek bleek dat pluimveehouders maatregelen nemen om insleep te voorkomen op basis van het ‘schone en vuile weg’-principe. Dit komt erop neer interne loop- en transportlijnen te scheiden van de externe transportlijnen. Op bestaande bedrijven is dit vaak lastig te realiseren, maar pluimveehouders streven dit wel na.

Op bedrijven waar bulkwagens het erf over moeten om voer te kunnen lossen, kan het strategisch verplaatsen van de vulpijpen al een oplossing bieden, aldus de onderzoekers. "Waar een goede scheiding tussen schone en vuile weg ontbreekt, is het zeker de moeite om transporteurs te vragen altijd vóór toegang tot het bedrijfsterrein wielen en wielkasten van de wagens te reinigen en te ontsmetten."

Vliegenbestrijding

Slechts enkele bedrijven doen aan vliegenwering/-bestrijding, terwijl vliegen een belangrijke overbrenger van campylobacter-besmetting zijn. Deurdrangers helpen om vliegen buiten de stal te houden. Mestafvoer speelt ook een rol bij campylobacter-besmetting, vanwege vliegen en knaagdieren. Daarom: mest zo snel mogelijk na de ronde afvoeren, de mestopslag zo ver mogelijk van de stal(len) en alert zijn op ongediertebestrijding.

Op 31 augustus is in Ede een Campylobacter Congres. Deelnemers worden daar bijgepraat over de ontwikkelingen betreffende het verminderen van Campylobacter op pluimvee(vlees).

Of registreer je om te kunnen reageren.