Pluimveehouderij

Achtergrond 386 x bekeken

Uitval per stal bijhouden

De Vleeskuikenrichtlijn biedt geen ruimte voor versoepeling van het bijhouden van gegevens, stelt het ministerie van EL&I.

Vleeskuikenhouders moeten de uitvalsgegevens van hun vleeskuikens bij blijven houden per stal. Dat blijkt uit een rapportage van het Productschap Pluimvee en Eieren over de implementatie van de vleeskuikenrichtlijn. De rapportage is eind vorige maand besproken in de sectorcommissie pluimveevlees.

Het ministerie van EL&I stelt dat de Vleeskuikenrichtlijn voorschrijft dat de gegevens per stal worden bijgehouden. Er is daardoor geen ruimte voor versoepeling. Het bijhouden van de sterfte per bedrijf is geen optie. Alleen als geen stalgegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld doordat er kuikens van meer stallen op één vrachtwagen zijn afgeleverd, mag de pluimveehouder terugrekenen vanaf bedrijfsniveau.

De Vleeskuikenrichtlijn bevat richtlijnen voor de maximale vleeskuikenbezetting per stal. Deze hangt onder meer af van de uitval en de diergezondheid in de stal. De uitval in de eerste week van de afmestperiode is echter door de vleeskuikenhouder nauwelijks beïnvloedbaar. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn bij bijproducten uit de fokkerijsector of als het koppel afkomstig is van een koppel oude vermeerderingsdieren. EL&I zegt toe duidelijker aan te geven welke bewijsvoering voor vleeskuikenhouders nodig is om in aanmerking te komen voor de overmachtsclausule.

Het ministerie van EL&I werkt samen met de Dienst Regelingen aan een handhavingsprotocol. Ook hier worden de regels per stal gehandhaafd. Vleeskuikenhouders doen er volgens het ministerie goed aan de oorzaak van tijdelijke overbezetting goed vast te leggen en te documenteren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.