Pluimveehouderij

Achtergrond 274 x bekeken

Tijd rijp voor koppelpaspoort

Strengere regels rondom antibiotica en dierenwelzijn vragen om eenduidige informatie-uitwisseling tussen de schakels in vlees- én legsector. De eerste gesprekken om dit in IKB-verband vast te leggen en in te bedden, zijn al gevoerd.

Het kuiken- of koppelpaspoort houdt de gemoederen al jaren bezig, maar op enige initiatieven van individuele broederijen na is het gebruik ervan nog niet doorgedrongen tot in alle gelederen van de pluimveesector. Er is daarmee weinig sprake van een adequate kwaliteitsborging.
Een koppel- of kuikenpaspoort is onontbeerlijk om met management op basis van harde en nuttige feiten nog scherper aan de wind te varen. Terughoudende broederijen zullen hiervoor met de billen bloot moeten. Maar vleeskuikenhouders die graag alle beschikbare informatie zouden willen hebben, zullen ook na invoering van een paspoort wat te wensen over blijven houden. PPE beleidsmedewerker Erik de Jonge: ,,Waar het om gaat is dat er informatie wordt uitgewisseld waar de vleeskuikenhouder echt iets mee kan in zijn management.’’

Lees meer in Pluimveehouderij nummer 11 die vrijdag verschijnt.

Foto

Fabian Brockötter

Of registreer je om te kunnen reageren.