Pluimveehouderij

Achtergrond 212 x bekeken

Mogelijkheid tot ruiming java-koppels

De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren krijgt de bevoegdheid om koppels opfokdieren en vermeerderingsdieren die met salmonella java zijn besmet te laten ruimen.

Dat heeft het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren besloten. Aanleiding is de commotie rond een koppel besmette vleeskuikenouderdieren vorige maand. Het koppel ouderdieren van Opfok de Kuikenaer bleek aan het eind van de opfokperiode besmet met java. Het koppel werd echter toch overgeplaatst naar een vermeerderingsbedrijf; dit tot ergernis van velen in de sector. Het bleek niet mogelijk deze gang van zaken te voorkomen.

Het PPE-bestuur heeft nu naar aanleiding van deze zaak de mogelijkheid opgenomen dat de voorzitter van het productschap kan besluiten over te gaan tot ruiming van dergelijke koppels. In het besluit tot wijziging van het hygiënebesluit opfokbedrijven, fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven is verder opgenomen dat koppels en broedeieren niet mogen worden overgeplaatst zolang het verificatieonderzoek loopt.

Er is nog geen vergoedingsregeling voor ruiming van dergelijke opfok en vermeerderingskoppels, zo meldt secretaris Ben Dellaert van het PPE. Wel meldt hij dat in de aanvraag voor een nieuwe subsidieregeling voor 2011 voor de bestrijding van verschillende salmonella soorten nu ook de salmonella java mee wordt genomen. Ook meldt Dellaert dat in Brussel momenteel opnieuw naar de salmonellaregelgeving wordt gekeken. In de regeling zoals die er nu voorligt is de eis dat vanaf 1 januari volgend jaar salmonella niet meer mag voorkomen in pluimveevlees.

Of registreer je om te kunnen reageren.