Pluimveehouderij

Achtergrond 485 x bekeken 30 reacties

'Dierrechten invoeren nodig'

Invoering van dierrechten voor de rundveehouderij is nodig om te voorkomen dat na 2015 de milieugebruiksruimte verder wordt overschreden.

Dat staat in een rapport van Capgemini Consulting en Wageningen Universiteit, in opdracht van het ministerie van LNV.

Na 2015 wordt het melkquotum afgeschaft. Dat leidt er volgens de onderzoekers toe dat de veestapel kan groeien, en daarmee de uitstoot. Mogelijk kan voldoende stikstof en fosfaat uit de landbouw wordt gehaald door mestverwerking, export en verbranding. Ook kan de acceptatie van dierlijke mest in de akkerbouw toenemen. De hoeveelheid stikstof en fosfaat die als mest aan de bodem worden toegediend zal dan niet toenemen. De gasvormige emissies uit stallen en mestopslagen, zoals ammoniak, nemen echter wel toe. Ook stoten de dieren zelf emissies zoals bijvoorbeeld methaan uit.

De veestapel kan worden beperkt door het invoeren van dierrechten voor de rundveehouderij. Vanwege de ruime ervaring met de varkens- en pluimveehouderij zijn dierrechten volgens de onderzoekers van relatief makkelijk in te voeren. In combinatie met dierrechten kan worden gekozen voor een Dierrechten Emissie Label System, waarbij geldt: hoe minder ammoniak per dier des te meer dieren mag de veehouder houden binnen de grenzen van het totaal aan dierrechten. De aankoop van dierrechten wordt dan voorbehouden aan bedrijven die binnen hun emissieplafond voor ammoniak.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jasper

  als zij willen dat er minder uitstoot komt per dier moeten wij dan een kurk in hun reet douwe om ze mindere te laten schijte?? :S

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik vraag me af waarom Capgemini Consulting eigenlijk bij dit "onderzoek" betrokken is geweest. Dit is een van oorsprong Frans bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Parijs gevestigd is. Oh ja, Frankrijk is altijd voorstander van produktiebeperking geweest........Van de inhoud of conclusie van het rapport hoeft niemand onder de indruk te zijn, dat schrijf je tussen de soep en de aardappelen naar wens van de opdrachtgever, LNV (Liever Natuur dan Veehouderij) in deze.

 • no-profile-image

  Gerjo Kompier

  Typische vorm van tunnelvisie of een onderzoek met uitkomst naar de wens van de opdrachtgever. Hier de boel beknotten zodat men elders op deze aarde meer dieren kan houden, waarschijnlijk in gebieden waar de emissie eisen minder streng zijn. Men kan de geldstroom die t.z.t. in dierrechten om zou gaan beter gebruiken voor emissiebeperkende maatregelen in nieuwbouw stallen. Ook de emissie in bestaande stallen is met eenvoudige maatregelen te beperken. Zelf heb ik goede ervaring met plastic afdekken van roostervloeren van stalgedeelten, die tijdelijk niet gebruikt worden. Daarnaast verdunnen we in de zomer de mest in de put met slootwater. De kelderruimte is na de eerste mestgift groot genoeg en het water beperk de emissie en de opname door de graszode gaat beter. De methaanuitstoot is een lachertje. Is methaan op laboratoriumschaal een sterker broeikasgas dan CO2, in de praktijk is het vrij snel afgebroken. In tegenstelling tot CO2 is methaan geen stabiel gas: het brandt niet voor niets zo lekker in je gasfornhuis, CV ketel, geiser of gaskachel. Het probleem lost zich vanzelf op. Als methaan wel een stabiel gas is, dan zou de atmosfeer in een grote broeiende scheet veranderd zijn...

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Gossie, ik schrok al. Laat ik nu in eerste instantie gedacht hebben dat met dierrechten rechten voor dieren wordt bedoeld. Je weet wel, dat wat Peter Singer in zijn boek 'Animal Liberation' propageerde. Dieren rechten rechten geven die aansluiten bij hun belangen. Zoals daar is het recht voor het dier om te leven naar de natuurlijke aard en behoefte van een dier. Weg met de vee-industrie, de circusdieren, de postduiven, de springpaarden. Maar nee, het gaat over heel iets anders. Zo ver is de mensheid in meerderheid nog niet. Maar het komt wel goed!

 • no-profile-image

  c vroege jr

  laat die heren in wageningen maar eens verder studeren in scheikunde ,in mest zit onderander nh3 met water erby(H2O) vormd dit amoniak en dit noemen ze dan een zuur. NH4OH is volgens my een base(amoniak) het enige zuur wat er in zit is zwavel waterstof (H2S) en dit wordt door planten opgenomen.dus emmissie arme stallen dat slaat dus nergens op.amoniak verzuurd dus niet!!!!!!

 • no-profile-image

  Harry

  Omdat er hier nog erg veel ruimte is om rundveestallen op akkerbouwbedrijven te plaatsen.

 • no-profile-image

  bert

  de grootste hobby van de boer is geld lenen. en de rabo vind ook dat het moet. die ziet het als vermogen. en dat vermogen is als een mes dat aan twee kanten snijd. een boer verkoopt en zet het geld op de bank. en de andere boer leent dat geld weer. alle boeren weer blij.
  domboos

 • no-profile-image

  Harry

  Vrees dat de LTO met haar strijd tegen deze dierrechten aan een doder paard trekt dan zij dat van de quotumvoorstanders vonden…

 • no-profile-image

  keutelboer

  Men zal proberen om alle dieren die gehouden worden ,onder dierrechten te houden of krijgen . Dit om zo de aantallen die maximaal gehouden mogen worden vast te stellen . Dan heeft men de mogelijkheid om straks de plannen die klaar liggen om de veestapel in Nedereland met 15% in te krimpen , uit te voeren . Bij de meeste diersoorten liggen deze aantallen vast . De rechten van dieren zullen waarschijnlijk duur blijven , dus koeien rechten zullen ook duur worden . Als alle dierhouderij rechten gekort worden zullen de prijzen van dierrechten hoog blijven . Is mooi voor de stopper en slecht voor de blijver of starter . De bedrijven zullen alleen maar groter worden en in rap tempo in aantal afnemen . Dit wil men ,om zo hun plannen met natuur uit te kunnen uitvoeren . Bij vast staan van aantallen is snel ingrijpen mogelijk en kan men een tweede ingreep als stok achter de deur houden . de staat zal zijn greep op de dierhouderij niet meer loslaten .Zolang er geen voedsel te kort is in deze regio .

 • no-profile-image

  john

  breng die mineraalrechten naar de bodem en zorg dat alle bedrijven voldoende rechten gecontracteerd hebben voor de mestproductie! verder geen uitbreidingen van ammoniak en geur meer op de milieuvergunningen, willen bedrijven groeien dan zal er geinvesteerd moeten worden in emmisie arme technieken. Alleen op deze manier komt mestverwerking en emisievrije uitstoot van de grond, met dierrechten wordt niets bereikt kijk maar naar de varkens en kippen!

 • no-profile-image

  koetje

  Ja dat mestverbranden is echt iets om trots op te zijn,super duurzaam.Lees dat artikel van Annechien eens over de waarde van mest bij onze Oosterburen.

 • no-profile-image

  exact

  Droom lekker verder, Herman.

 • no-profile-image

  koetje

  Ik ben het met je eens Herman,de pvdd moet zich veel harder opstellen tov de paardensport,dat is toch niet natuurlijk boven op een paard zitten of inspannen voor een sulky of marathonwagen,kom op de rug recht en actievoeren.Echt waar dan win je bij volgende verkiezingen een heleboel zetels.

 • no-profile-image

  gertje

  Eigenlijk moet Herman dan partijleider worden van pvdd. Vooral met zijn indringende standpunt over postduiven zal hij veel zieltjes winnen. Het ontbreekt nog aan een goede slogan, maar er moet iets te vinden zijn waarbij de rechten van de duif aansluiten met het belang van de duif. Herman for president!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Tuurlijk is dit onzin. Maar dat maakt in dit hoogstaande kennisland niets uit. Men doet maar wat en bekommert zich totaal niet om de gevolgen. Of zouden die gevolgen juist het doel zijn? Aan de andere kant zijn boeren natuurlijk ook zo dom om alles maar te slikken. Ze zijn een makkelijk slachtoffer. En geloof me: het mest"probleem" zal nooit worden "opgelost", daarvoor zijn er teveel milieu- en natuurgroeperingen die dit zien als de kip met de gouden eieren. Er zijn teveel mensen die hier teveel geld aan verdienen.

 • no-profile-image

  Bankier

  Wat gebeurd er zonder melkquotum? In VS is de melkproduktie vrij. Hoe hard groeit het daar? En in NL ontstaat een nieuw evenwicht: de produktiefactor grond (lees ook als: voer en mest) zijn dan belemmerend. Er zijn N en P2O5 normen per ha welke worden aangescherpt. Waaromo zou 'Den Haag' zich druk maken over één sector? als op landelijk niveau de produktie van N en P2O5 dicht getimmerd is bepaald de slagkracht per ondernemer (onafhankelijk van diersoort) wat er kan. Het kan op z'n hoogst verschuiven van dieren met vleugels naar dieren met staarten). Het plafond is toch al lang gezet?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Inderdaad. De vraag is of je dit allemaal moet accepteren. Het heeft voor velen nogal grote (financiële) gevolgen.

 • no-profile-image

  Hans

  Opmerkelijk hoe graag ze in Den Haag toch weer aan de knoppen van het aantal staarten willen draaien. Ontelbare keren is al aangetoond dat boeren best willen investeren in de oplossing. Niemand heeft een gemiddelde koe, een gemiddeld varken of een gemiddelde kip. Toch maar lekker sturen op gemiddelde dieren bij gemiddelde boeren en onnodige kosten in lucht.....zucht

 • no-profile-image

  een ei

  John, ben het niet met je eens de enige sector die zijn nek heeft uitgestoken voor mestverwerking dat is de pluimveesector kijk maar naar de mestverbranding waar dagelijks meer als 1000 ton droge mest word verbrand

 • no-profile-image

  Bertus

  En toch praat men dan nog over vrije wereldhandel, Keutelboer. Hoe zot kun je bezig zijn.

 • no-profile-image

  koetje

  Ik bedoel dit artikel Bertus:http://www.boerderij.nl/10103302/Varkenshouderij/Weblogs-van-boeren-varkenshouderij/Gluren-bij-de-buren.htm
  Dat is de omgekeerde wereld.Wel even wat anders dan 25 ton kostbaar fosfaat per dag te vernietigen.

 • no-profile-image

  Jan Klaassen

  Ut wurd tied veur Herman de Hypocriet. Zestig jaar lekker vlees eten en dan op de oude dag alle jongere generaties verplichten vegetariër te worden.

 • no-profile-image

  schreuder

  Wie betaald bepaald de uitkomst !!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  boerke

  Dan zijn we van het thans veel te dure- en in 2015 waardeloze mq af, en dan krijgen we weer hele dure dierrechten terug. Da's nog zo gek niet.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Dus dan houden we in Nederland als enige land in Europa toch nog een vorm van melkquotering. Zeg dan gelijk dat je van de melkveehouderij af wilt in Nederland

 • no-profile-image

  Boer

  Ik betwijfel of het milieu de enige doelstelling van Den Haag is. Met deze aanpak ben je zeker van het rondpompen van geld en houd je de gemiddelde boer arm en dan blijft hij wel werken. Heeft LTO al weer ingestemd met deze nieuwe vorm van quotering?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Je ziet dat de overheid rekening houdt met het oplossen van het mestprobleem. Nu is het argument om het aantal koeien in toom te houden, niet de mest maar bv methaanuitstoot. Als dat laatste probleem opgelost is of men komt erachter dat methaanuitstoot helemaal geen probleem geeft, dan zoeken ze weer wat anders.Over fijnstof hoor je niet veel meer. Veel succes in de Nederlandse veehouderij!

 • no-profile-image

  Bertus

  Waar kan ik dat artikel vinden, Koetje Boe?

 • no-profile-image

  boerin

  Al die ambtenaren die hun baan verliezen omdat het melkquotum verdwijnt, behoort de werkgever/Overheid een andere baan in het bedrijf aan te bieden. Dus dan verzin je wat. Werkgelegenheid is het toverwoord.
  Hoezo grondgebonden veehouderij ? Veel te simpel, te makkelijk ; das op 1 A4'tje uit te leggen.
  Dikke rapporten, lange vergaderingen, moeilijke formule's, dure machine's DAT IS WERK-GELEGENHEID. Het milieu ? Dat wordt ernstig geschaad door al die overbodige kilometers vervoer , tonnen papier en draaiende motors.
  Minder regelgeving ??? Er komt nog veel meer !

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Je hoort niks meer over de uitstoot van stikstof, hoewel dit zo schadelijk zou zijn voor de vegetatie. Maar ja, probleempje, de verbrandingsmotoren stoten veel meer uit dan de veehouderij. Waarom worden er geen auto rechten ingevoerd om de gebruiksruimte van het milieu niet te overschrijden? Is dit niet pure rechtsongelijkheid t.ov. ondernemers? Krijg je hetzelfde als in de veehouderij: een potentiële automobilist moet het autogebruiksrecht kopen en de stopper krijgt hiervoor een riant pensioen.

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.