Pluimveehouderij

Achtergrond 953 x bekeken

Mestbeluchtingssysteem erkend als emissie-arm

Bedrijven met vleeskuikenouderdieren kunnen binnenkort via mestbeluchtingsbuizen onder de beun voldoen aan de ammoniakemissie-eisen van de AMvB huisvesting.

De Technische AdviesCommissie van de Regeling Ammoniak Veehouderij (TAC-RAV) heeft zich hierover positief uitgesproken naar aanleiding van een aanvraag vanuit NOP/LTO.
Hiermee hebben veel bedrijven met vleeskuikenouderdieren een relatief eenvoudige mogelijkheid om te voldoen aan de wettelijke ammoniak emissienormen. Veel andere erkende systemen hebben technische nadelen, zijn duur in aanschaf of duur in gebruik door hoge energiekosten.

Beluchtingsbuizen op 435 gram ammoniak

NOP vroeg in 2008 op grond van een theoretische onderbouwing en afleiding van andere erkende systemen een emissiefactor van 435 gram ammoniak per dierplaats per jaar voor twee systemen van mestbeluchting. Eén variant heeft beluchtingsbuizen onder de beun, de andere mixluchtventilatie via kokers in de stal.
Bij het systeem met beluchtingsbuizen wordt lucht met een temperatuur van 20 oC over de mest geblazen. Dit systeem krijgt nu de gevraagde emissiewaarde van 435 gram, de maximale hoeveelheid ammoniak die bedrijven met vleeskuikenouderdieren per dierplaats per jaar mogen uitstoten bij de inwerkingtreding van de AMvB huisvesting.
Deze waarde zal zo snel mogelijk in de officiële RAV-lijst worden vastgelegd. Daarvoor moeten nog wel enkele procedures bij de TAC-RAV worden doorlopen.

Toepassing in ammoniakplan

Om in aanmerking te komen voor de gedoogperiode van de AMvB, die officieel al per 1 januari 2010 van kracht is, moeten vermeerderaars vóór 1 april hun bedrijfsontwikkelplan (BOP) indienen bij hun gemeente. Daarin moeten ze aangeven welke officieel erkende systemen ze vóór het einde van de gedoogperiode willen installeren om aan de ammoniakreductie-eisen te voldoen.
Het systeem van mestbeluchting zal pas na 1 april op de RAV lijst komen. Vermeerderaars die hiervan gebruik willen maken, moeten in hun BOP eerst een ander systeem invullen. Als de erkenning formeel is, kunnen ze dit alsnog wijzigen.

Mixluchtventilatie

Het systeem met de mixluchtventilatie is vooralsnog niet door de TAC-RAV erkend. De NOP treft nu voorbereidingen om een officieel meetplan uit te laten voeren voor het systeem met mixluchtventilatie. De verwachting is namelijk dat bij een goede uitvoering hiervan de emissie nog beduidend onder de 435 gram komt te liggen.

Foto

Fabian Brockötter

Of registreer je om te kunnen reageren.