Pluimveehouderij

Achtergrond 319 x bekeken

Inschrijftermijn Klimaatneutraal bedrijf verlengd

De inschrijftermijn voor pluimveebedrijven die willen meedoen aan het netwerk BoerenKlimaat is met een week verlengd tot 3 december.

Voor dit netwerk worden innovatieve boeren gezocht, acht akkerbouwers, vier pluimveehouders en vier varkenshouders, zowel gangbare als biologische, die in een netwerk met Wageningen UR en het Louis Bolkinstituut willen werken aan het ontwikkelen, testen en toepassen van praktische oplossingen voor een klimaatneutrale landbouw. En samen willen werken aan energiebesparing, aan het benutten van kansen voor duurzamen energieproductie en het vastleggen van CO2, en aan het terugdringen van broeikasgassen uit stallen, mest, bodem en andere bronnen. Het project loopt van 2010 tot en met 2013.
Voor akkerbouwers en varkenshouders is de inschrijving aan het project gesloten.
Inlichtingen en aanmelden: www.boerenklimaat.nl.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.