Pluimveehouderij

Achtergrond 203 x bekeken

Laag pathogene vogelgriep in Italië.

In Italië zijn in de periode van 19 november 2009 tot 8 januari 2010 in totaal zes uitbraken van laag pathogene aviaire influenza vastgesteld.

Dat meldt het Productschap Pluimvee en Eieren. In praktisch alle gevallen ging het om influenza van het type H7.

Alle pluimvee op de bedrijven is geruimd en de bedrijven moeten volgens een door de overheid vastgestelde en gecontroleerde wijze worden gereinigd en ontsmet. Rondom de bedrijven zijn beperkingsgebieden ingesteld.

De overheid heeft een werkgroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Gezondheid, de regionale veterinaire diensten van de meest betrokken regio’s en het nationaal referentielaboratorium voor AI in Legnaro. De werkgroep heeft tot taak tot taak om preventieve maatregelen tegen LPAI voor de hobby- en commerciële pluimveebedrijven uit te werken en te implementeren. Bijzondere aandacht geven de Italianen aan pluimveehandelaren.

Of registreer je om te kunnen reageren.