Pluimveehouderij

Achtergrond 184 x bekeken

'PPE-heffing lager dan LTO beweert'

Jan Wolleswinkel reageert verbaasd op de uitspraak van Albert Jan Maat dat pluimveehouder tienduizenden euro’s aan premies zouden moeten afdragen aan het PPE.

U bent boos op de LTO-voorzitter?

,,Nee, niet boos, maar wel erg verbaasd. Ik ondersteun zijn oproep aan de Productschappen om het komende jaar de lasten niet te verzwaren van harte. Maar ik ben het duidelijk oneens met de voorbeelden die hij noemt over bezuinigingen waar niet lang over hoeft te worden nagedacht. Met name de opmerking dat bij het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) de heffingen soms tienduizenden euro’s per ondernemer bedragen is onjuist. Juist bij dit productschap, waar ik vice-voorzitter van ben en waar het volledige NOP bestuur deel van uitmaakt, komt de heffing pas tot stand na een zorgvuldige bespreking in alle geledingen van de pluimveehouderij.’’

Dus de heffingen zijn veel lager?

,,Ja. De opbouw ervan is te vinden in het door de gehele sector gelezen blad Pluimveehouderij en op de site Boerderij.nl. Neem de heffing van een groot legpluimveebedrijf met 100.000 dieren in kooihuisvesting. Per legperiode van 14 maanden betaalt dit bedrijf €7.624, overigens hetzelfde bedrag als in 2008. Van dit bedrag is maar liefst €4.749 bestemd voor het Diergezondheidsfonds, de naweeën van de vogelgriep uitbraak in 2003, waar we in feite incassobureau voor spelen. Voor de organisatiekosten is €1.375 bestemd. Het restant van €1.500 euro gaat naar door de sector zelfgekozen doelen: praktijkonderzoek, georganiseerde pluimveegezondheidszorg, arbeid, voorlichting en veterinair onderzoek.
Voor de slachtsector en de kalkoenenhouderij zijn vergelijkbare uitwerkingen te maken. Er is dus zeker geen sprake van onverantwoorde heffingen van tienduizenden euro’s per ondernemer.’’

En Maats opmerking over half leegstaande gebouwen?

,,Die lijkt ook over het Productschap Pluimvee en Eieren te gaan maar is waarschijnlijk anders bedoeld. In Zoetermeer zijn drie schappen in een gezamenlijk gebouw gevestigd. Het PPE, het PVV en het Productschap Zuivel huren een gebouw waarvan het huurcontract in 2012 afloopt. Door krimp bij de schappen is hier kantoorruimte over, maar afkopen van het huurcontract is duurder. LTO Noord heeft met dezelfde situatie te kampen gehad met het kantoor in Deventer, daar heeft de verhuizing ook pas plaatsgevonden in januari dit jaar. De besprekingen om tot gezamenlijke kantoorruimte te komen met andere schappen zijn gaande en worden van uit het bestuur van het PPE van harte ondersteund.’’

Welke stappen gaat u verder nog zetten?

,,Het blijft vooralsnog bij een reactie per ingezonden brief, maar ik had gehoopt dat Albert Jan Maat met bewijzen kon komen voor deze hoge afdrachten. Het zou ook niet goed zijn dat het NOP bestuur, dat in zijn geheel ook zitting heeft in het LTO bestuur, geen weet heeft van de hoogte van de heffingen.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.