Pluimveehouderij

Achtergrond 273 x bekeken

Opzet kalkoenen rond Cloppenburg mag weer

Vanaf zondag 11 januari 2009 mogen vleeskalkoenenbedrijven in Landkreis Cloppenburg weer koppels vleeskalkoenen opzetten.

Dit heeft Landkreis Cloppenburg (Nedersaksen) vrijdagavond 9 januari 2009 bekendgemaakt. Dat weer nieuwe koppels vleeskalkoenen mogen worden opgezet is omdat de laatste besmetting met LPAI in Kreis Cloppenburg dateert van 27 december 2008. Eerder was al toegestaan om koppels vleeskuikens en vleeseenden in een groot gebied ten noorden van de stad Cloppenburg op te zetten.

Voorwaarden voor opzet kalkoenen

Er gelden wel voorwaarden voor het opzetten van nieuwe koppels vleeskalkoenen in Landkreis Cloppenburg:
• a. het bedrijf mag sinds 10 december 2008 niet op last van de overheid zijn geruimd;
• b. op het bedrijf mogen sinds 10 december 2008 geen serologisch H5 positieve dieren zijn aangetroffen;
• c. de vleeskalkoenen mogen alleen in gesloten stallen worden gehouden;
• d. het bedrijf ligt buiten de beperkingsgebieden Garrel/Bösel, Neulorup, Schwaneburg of Ramsloh;
• e. de pluimveehouder meldt de opzet ten minste twee dagen van te voren aan de Veterinaire Dienst van Landkreis Cloppenburg;
• f. eventueel nog op het bedrijf aanwezige koppels pluimvee moeten voor de plaatsing van het nieuwe koppel door een erkend laboratorium virologisch en serologisch worden onderzocht op H5 en mogen niet besmet blijken te zijn (20 tracheamonsters, 20 cloacamonsters en 20 bloedmonsters van in totaal 60 verschillende dieren);
• g. op een leeftijd van 28-35 dagen wordt van het nieuw opgezette koppel eenzelfde aantal monsters als hiervoor genoemd, door een erkend laboratorium onderzocht;
• h. alle onderzoekresultaten moeten onmiddellijk ter kennis gebracht worden van de Veterinaire Dienst van Landkreis Cloppenburg.

'Goed AI-beleid Cloppenburg''

PVE-beleidsmedewerker Henk Hulsbergen is positief over het gevoerde AI-beleid in Landkreis Cloppenburg: „Op grond van het beleid in de voorgaande dagen en gezien het bovengenoemde besluit kan worden vastgesteld dat de Veterinaire Dienst van de Landkreis Cloppenburg gedegen te werk gaat. De EU bestrijdingsrichtlijn voor AI wordt nauwgezet gevolgd en er is met het verbod om in een groot gebied nieuwe koppels pluimvee te plaatsen aanvullend regionaal beleid gevoerd. Op grond van een risicoanalyse is achtereenvolgens besloten om toe te staan dat koppels pluimvee uit de beperkingsgebieden worden geslacht en om het opzetverbod voor vleeskuikens, vleeseenden en nu vleeskalkoenen in drie fasen weer op te heffen. De indruk bestaat dat met het gevoerde beleid de bestrijding van de AI prevaleert en dat het pluimveebedrijfsleven zo veel als veterinair verantwoord is, tegemoet wordt gekomen.”

'Blijf omzichtig te werk gaan'

Toch waarschuwt Henk Hulsbergen wel: „Ondanks dat het er naar uitziet dat in Cloppenburg en omgeving de grootste AI-problemen zijn bedwongen blijft het van belang dat bij contacten met de pluimveesector in Cloppenburg en wijde omgeving zeer omzichtig te werk wordt gegaan en dat bijzondere aandacht wordt besteed aan het aanhouden van een goede hygiëne.”

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.