Pluimveehouderij

Achtergrond 244 x bekeken

'Les Cloppenburg: meld verdenking meteen'

Wat is er loos rond Cloppenburg en wat kan de Nederlandse pluimveesector daarvan leren? Henk Hulsbergen doet verslag.

Over deze vragen is woensdag 14 januari 2009 overleg geweest tussen Henk Hulsbergen, secretaris PPE Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg, medewerkers van het Centraal Veterinair Instituut en de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Henk Hulsbergen doet verslag: „Uit de sector komen geluiden dat de problemen op de kalkoenbedrijven rondom Cloppenburg al langere tijd bij de Duitse kalkoenensector bekend waren en dat men heeft getracht de problemen zelf, zonder inmenging van de overheid, op te lossen. Als die berichten juist zijn dan is de poging om de problemen in stilte op te lossen in elk geval niet gelukt.

In het overleg is ook nog weer eens bevestigd dat de meldingsplicht bij uitval, verminderde voer- of wateropname of verminderde eiproductie door de Nederlandse pluimveehouderij, en dan met name de legpluimveehouderij, slecht wordt nageleefd. Een uitbraak zoals nu rondom Cloppenburg, zou daardoor ook in Nederland kunnen plaatsinden en dat is het laatste waar de sector op zit te wachten. Zo is recent bij legbedrijven in de Gelderse Vallei 2% uitval per dag opgetreden zonder dat daarvan melding is gemaakt. Bij nader onderzoek ging het hier om vlekziekte maar voor hetzelfde geld had het een uitbraak van AI kunnen zijn. Door de klinische verschijnselen niet te melden had een eventueel aanwezig AI-virus zich al over een groot deel van de Gelderse Vallei kunnen verspreiden en had zich een herhaling van de gang van zaken in 2003 kunnen herhalen.

Op diverse manieren (herhaaldelijke publicaties in de vakpers, flyers van de GD) zijn de Nederlandse pluimveehouders gewezen op de noodzaak om verdenkingen van AI of NCD ogenblikkelijk te melden en om bij alle klinische verschijnselen bij een koppel een dierenarts te raadplegen die daarna of het landelijke alarmnummer moet informeren (bij een verdenking van AI of NCD) of de Gezondheidsdienst voor Dieren moet informeren. Helaas moet worden vastgesteld dat hieraan veel te weinig gehoor wordt gegeven.

In het verleden werd een melding vaak achterwege gelaten omdat een bedrijf vervolgens tenminste een week werd ingesloten maar met de huidige snelle PCR-technieken is 95% van de verdenkingen binnen 24 uur weer opgeheven.

Met het oog op de gezondheid van de pluimveestapel in Nederland en een snelle bestrijding van eventuele uitbraken van AI of NCD doe ik een dringend beroep op alle pluimveehouders, dierenartsen, medewerkers van mengvoederproducenten, broederijen en van integraties om ervoor te zorgen dat zaken die volgens de huidige regelgeving gemeld moeten worden, ook daadwerkelijk worden gemeld. Het is van groot belang voor de pluimveesector in Nederland.”

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.