Pluimveehouderij

Achtergrond 296 x bekeken 1 reactie

Vijf boetes voor overtreden NCD-regels

Het PPE-tuchtgerecht heeft vijf pluimveehouders beboet wegens het overtreden van de NCD-regels.

De vijf NCD-boetes zijn onlangs opgelegd door het Tuchtgerecht Productschap Pluimvee en Eieren. Dit is op 21 november 2008 gemeld door de productschappen PVE.

Biologische leghennenhouder

Een biologisch bedrijf heeft een klein koppel van 500 biologische leghennen, waarvan er bij afvoer naar de slachterij nog 195 over waren, geen bloedmonsters laten onderzoeken omdat de kosten daarvan te hoog zouden zijn. De betrokken pluimveehouder meent dat hij in aanmerking komt voor vrijstelling van de NCD-verplichtingen omdat hij beschouwd moet worden als hobbyhouder.
Het tuchtgerecht heeft vastgesteld dat de verordening geen mogelijkheid biedt om hobbyhouders vrij te stellen van de NCD-verplichtingen en dat de pluimveehouder heeft nagelaten de verplichte bloedonderzoeken uit te laten voeren.
Anderzijds heeft het tuchtgerecht in ogenschouw genomen dat het om een bedrijf van zeer geringe omvang gaat en dat de pluimveehouder van het nieuw opgezette koppel leghennen inmiddels bloedmonsters heeft laten onderzoeken.
Op grond daarvan volstaat het tuchtgerecht met het opleggen van een berisping.

Biologische vleeskuikenhouder

Een biologische vleeskuikenhouder heeft van twee kleine koppels (2.000 kuiikens) geen bloedmonsters laten onderzoeken. Omdat hij altijd leghennen en eenden had gehouden en het de eerste twee koppels vleeskuikens betrof, was hij niet op de hoogte van de NCD-verplichtingen. Het tuchtgerecht heeft de gemaakte overtreding beoordeeld als een incident. Omdat de pluimveehouder nog niet eerder met het tuchtgerecht in aanraking is geweest is hem, rekening houdend met de omvang van het bedrijf, een voorwaardelijke boete opgelegd van 200 euro met een proeftijd van twee jaar.

Vleeskuikenhouder

Een vleeskuikenhouder heeft van twee kleine koppels (2.000 kuikens) geen bloedmonsters laten onderzoeken omdat hij van een medewerker van zijn voerleverancier (ten onrechte) had vernomen dat koppels van 2.000 of minder kuikens vrijgesteld zijn van het bloedonderzoek. Het tuchtgerecht heeft vastgesteld dat de twee overtredingen zijn voortgekomen uit een verkeerde voorstelling van zaken. Omdat de pluimveehouder bovendien niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld en rekening houdend met de omvang van het bedrijf, is aan de pluimveehouder is een boete opgelegd van 200 euro waarvan 100 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Vleeskuikenhouder

Een vleeskuikenhouder is in 2007 begonnen met het houden van koppels van ongeveer 2000 vleeskuikens. Hij heeft van de eerste vier koppels geen bloedmonsters laten onderzoeken. Later heeft hij nog een keer van een koppel geen bloedmonsters voor onderzoek ingezonden.
De pluimveehouder beweert dat hij niet op de hoogte was van de NCD-regelgeving totdat hij daar door het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) op werd gewezen. Toen heeft hij één koppel wel laten onderzoeken
Rekening houdend met de geringe omvang van het bedrijf is aan de pluimveehouder een boete opgelegd van 200 euro.

Vleeskuikenhouder

Een vleeskuikenhouder heeft van drie koppels vleeskuikens in plaats van de voorgeschreven 30 bloedmonsters steeds slechts 15 bloedmonsters voor onderzoek ingezonden. Het tuchtgerecht beschouwt de drie overtredingen als een doorgevoerde handeling en legt een boete op van 500 euro. Omdat de pluimveehouder niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld wordt de helft van de boete voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van twee jaar.

Verordening vaccinatie NCD

Op grond van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 moet elk koppel bedrijfsmatig gehouden pluimvee gevaccineerd worden tegen Newcastle Disease (NCD). Ook moeten van elk koppel op vastgestelde leeftijden bloedmonsters door de Gezondheidsdienst van Dieren (GD) worden onderzocht of met de vaccinatie(s) voldoende weerstand tegen een besmetting is opgebouwd.

Foto

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Dierenvriend

    Dit is even schrikken,

    Ik wist niet dat er zoveel kippen dood gaan bij de biologische kippen, zelfs meer dan 60 %. Dierenbescherming waarom is mij dit nooit verteld?
    Wie kan mij dit uitleggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.