Mechanisatie

Achtergrond 218 x bekeken

Misleidende onderzoeken

De onafhankelijke waarde van wetenschappelijk onderzoek kalft af.

De dominante wetenschappelijke visie dat de klimaatverandering hoofdzakelijk het gevolg is van menselijk handelen, ligt onder vuur. Wetenschappers die aan het gewraakte IPCC-rapport hebben bijgedragen, zouden al dan niet bewust met cijfers en metingen hebben geknoeid. Plotseling zien de media – en de politiek – dat er iets niet klopt. Er vindt een grote omslag plaats. Nu worden uit alle hoeken en gaten wetenschappelijke onderzoeken bij elkaar geraapt, verdraaid en gefilterd om het broeikaseffect door te prikken.

Deze climategate toont in de eerste plaats aan dat de klimaatkwestie onze wetenschappelijke pet te boven gaat. In de tweede plaats dat hoogstaande, onafhankelijke wetenschappers ook maar gewone mensen zijn. Ook zij hebben last van obsessie, afgunst en nijd ten opzichte van collega’s en opgekropte frustraties.

Een evenknie van de climategate is de wereldwijde ‘wetenschappelijke’ discussie over de schadelijkheid voor natuur en mens van genetische manipulatie en biotechnologie. Ook hier verschuift de complexiteit het debat naar een wetenschappelijke polemiek. Grote concerns als Monsanto en ook wetenschappers zijn zeer behendig in het creëren van argumenten om je mening in de door hen gewenste richting te duwen.

Voor zover ik weet zijn er geen grote misleidende onderzoeken in de Nederlandse landbouwonderzoekswereld bekend. Maar er is wel reden tot zorg. Steeds meer wordt onderzoek bij onafhankelijke, gerespecteerde instituten ingezet en gefinancierd door het bedrijfsleven. Die bedrijven zijn gebaat bij kort durende, goedkope onderzoeken. Daarna brengen ze de resultaten door een gekleurde bril naar buiten. Zo komt er meer druk op de schouders van de media om hier doorheen te prikken. Dat kan alleen als de journalist of redacteur onafhankelijk kan werken en deskundig is in zijn vakgebied. Dat doen bijvoorbeeld toonaangevende vakbladen als Nature en Science. Waarom leest u Boerderij?

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.