Mechanisatie

Achtergrond 542 x bekeken

Pas op voor kwakzalverij

De strenge bemestingsnormen zijn een voedingsbodem voor wondermiddelen.

De tijd dat akkerbouwers hun gewassen naar eigen inzicht rijkelijk konden bemesten, is voorbij. De overheid heeft de doseerschuif van de kunstmeststrooier stevig in haar greep. Onder druk van de EU-milieunormen zal die doseerhendel nog verder worden geknepen.

De gewasopbrengsten hoeven niet per se te lijden onder de strikte bemestingsnormen zoals die er nu liggen. Dat blijkt althans uit onafhankelijke onderzoeken. Echter, elke akkerbouwer ondervindt aan den lijve dat het steeds lastiger wordt de opbrengsten op peil te houden.

De proefvelden laten dan tot op heden geen significante opbrengstdalingen zien met de gereduceerde fosfaat- en stikstofgiften, de praktijk is weerbarstig. De akkerbouwer moet alles uit de kast halen om zijn gewassen de beperkte hoeveelheid meststoffen optimaal te laten benutten. Het totaalplaatje moet kloppen: bodemstructuur, rassenkeuze, gewasrotatie in het bouwplan en alle overige aspecten die ingrijpen op de teelt.

Er zit altijd wel wat tegen. Het ene jaar is de structuur aan gort gereden, het andere gaat het gewas gebukt onder de kou. Dan heeft een gevoelig gewas als aardappelen vaak acuut voedselgebrek. Voorheen reed de teler er met kunstmeststrooier een keer extra overheen, nu moet hij toekijken of de schade mee zal vallen.

Of toch niet? Op de aan banden gelegde mineralenbalans schieten nieuwe producten die de gewasopbrengsten zouden verhogen, als paddenstoelen uit de grond. Reden voor Boerderij om het kaf van het koren eens te scheiden.

Dan blijkt dat slechts enkele producten daadwerkelijk bijdragen aan een hogere opbrengst. Een handvol nieuwe stoffen is veelbelovend, maar er komen ook producten zonder deugdelijk onderzoek op de markt. Gewiekste handelaren camoufleren het ontbreken van betrouwbare proefresultaten met gelikte folders. Hoed u daarom voor kwakzalverij!

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.