Home

Nieuws 437 x bekeken

EU-parlement zet stap naar sterkere positie boer

Het Europees Parlement heeft een eerste stap gezet naar de versterking van de positie van de boer in de keten.

Met 29 stemmen voor en 11 tegen heeft de landbouwcommissie van het parlement een resolutie aanvaard waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen de mededingingswetgeving aan te passen, of in het gemeenschappelijk landbouwbeleid voorzieningen te treffen.

Elementen van het voorstel zullen mogelijk worden verwerkt in de uitkomsten van het onderzoek van de werkgroep van Cees Veerman, die de agrarische markten analyseert.

Levensstandaard voor landbouw verzekeren

De Franse christendemocraat Angelique Delahaye, die het voortouw heeft genomen voor de resolutie, toonde zich na de stemming blij. "We effenen het pad naar een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid. De langetermijndoelstellingen van het GLB moeten de levensstandaard voor de landbouw verzekeren, de markt stabiliseren en de voedselvoorziening garanderen."

Delahayes voorstel houdt onder andere in om contracten tussen producenten en afnemers te standaardiseren en meer inzichtelijk te maken. Daarnaast moeten producenten de mogelijkheid hebben hun marktmacht te bundelen, zonder in conflict te komen met de mededingingswetgeving.

Grote prijsschommelingen dempen

Het huidige GLB bevat te weinig middelen om grote prijsschommelingen te dempen, zegt Delahaye. En als er al middelen zijn, is er weinig geld voor beschikbaar. Er moeten nieuwe instrumenten komen om te verzekeren dat de Europese Unie autonoom blijft in de voedselproductie en tegelijkertijd concurrerende en duurzame landbouw stimuleert.

Het voorstel van Delahaye komt volgende maand in het voltallige Europees Parlement aan de orde.

Of registreer je om te kunnen reageren.