Home

Nieuws 2010 x bekeken

Geen extra geld voor NVWA en groen onderwijs

De Tweede Kamer wil geen extra geld naar de NVWA. Dat blijkt tijdens de stemmingen over de begroting van het ministerie van Economische Zaken.

Regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen een amendement van SGP, CDA en ChristenUnie, waarin wordt gevraagd om €10 miljoen extra uit  te trekken voor de NVWA, omdat het huidige budget van de controle-organisatie volgens de indieners niet in lijn is met de taken. Voor het amendement was steun van bijna de voltallige oppositie, die een meerderheid hebben in de Eerste Kamer. VVD en PvdA hadden tijdens het debat al aangegeven dat ze vooralsnog geen extra geld beschikbaar wilden stellen voor de NVWA.

Groen onderwijs

Ook een amendement en een motie voor meer budget naar het groene onderwijs haalde het niet bij de stemmingen. Ook hierbij was geen steun van VVD en PvdA. SGP en CDA vroegen om meer budget voor het agrarisch onderwijs, omdat het budget wordt verlaagd. Hierdoor is er voor agrarisch onderwijs minder geld beschikbaar dan voor niet-groene opleidingen. Dat moet volgens de Kamerleden gelijk worden getrokken. De oppositiepartijen steunden de motie, maar VVD en PvdA deden dat niet, waardoor er geen meerderheid was.

Of registreer je om te kunnen reageren.