Home

Nieuws 1153 x bekeken

Groen onderwijs weg bij EZ

De Tweede Kamer wil dat het groen onderwijs wordt overgeheveld van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een motie van D66, SP, VVD, GroenLinks en ChristenUnie kreeg alleen de stemmen van SGP, CDA en PvdA tegen.

Het verzoek van het parlement vraagt de regering "voorbereidingen te treffen voor de overheveling van het groene onderwijs naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap." Het gaat over Wageningen Universiteit, de agrarische hogescholen en de agrarische onderwijscentra.

Onderzoek voor- en nadelen

Als het groene onderwijs wordt overgeheveld naar een ander ministerie, komt er een eind van een decennialange koppeling van het landbouwonderwijs aan het departement dat over de landbouw gaat. De Tweede kamer heeft vorig jaar gevraagd onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van de positie van het groen onderwijs bij het ministerie van Economische Zaken. Het onderzoek laat zowel voor- als nadelen zien. Maar volgens de Kamer zijn er geen redenen meer het groen onderwijs anders te behandelen dan de rest van het onderwijs.

Binding bedrijfsleven waarborgen

De kamer dringt er bij de regering op aan om de verworvenheden van het groene onderwijs, waaronder de sterke binding met het bedrijfsleven, te behouden. Die binding kan als inspiratie dienen voor het gehele onderwijs, aldus het parlement.

De overheveling van het groen onderwijs is zeer tegen de zin van LTO Nederland, die het zeer betreurt dat de VVD de keuze heeft gemaakt voor een overheveling van het groen onderwijs. Voorzitter Albert-Jan Maat vindt dat de belangen van het groen onderwijs bij het ministerie van Economische Zaken in goede handen zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.