Home

Nieuws 2210 x bekeken 12 reacties

Korting bij ontbreken natuurvergunning

Den Haag - Veehouders die geen Natuurbeschermingswetvergunning hebben, dreigen te worden gekort op hun toeslagrechten.

De voorbodes daarvan hebben verschillende ondernemers in onder meer Limburg al ervaren. Dat stelt CDA-Kamerlid Jaco Geurts, die daarover vragen stelt aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken).

De CDA'er baseert zich onder meer op een geval in Limburg waar een ondernemer met 3 procent gekort is omdat hij geen Natuurbeschermingswetvergunning (Nb) had. De ondernemer meende dat hij geen Nb-vergunning  hoefde aan te vragen, maar daarin vergiste hij zich.

In correspondentie met een Limburgse ondernemer meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (RVO.nl) overigens dat de ondernemer niet de enige was die niet wist dat hij eigenlijk een Nb-vergunning moest hebben en waar hij die moest aanvragen. "Mogelijk was de provincie Limburg zelfs niet op de hoogte. De provincie heeft zich destijds richting u noch richting gemeente gemanifesteerd als bevoegd gezag."

Dat de ondernemer te goeder trouw was mag niet baten. Ondanks de bezwaren houdt het ministerie vast aan de korting van 3 procent. De kwestie begon te lopen na een controle in 2013  op de naleving van de randvoorwaarden die gelden bij de toekenning van de inkomenssteun.

CDA'er Geurts maakt zich zorgen over de opgelegde korting.  Hij vraagt de staatssecretaris of het sowieso nodig is te beschikken over een natuurbeschermingswetvergunning om te voldoen aan de voorwaarden voor de Europese inkomenstoeslagen.

Volgens Geurts zou de invoering van de programmatische aanpak stikstof een oplossing kunnen bieden. Hij vraagt de staatssecretaris wanneer het programma wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft juist deze week de stemming over het wetsvoorstel uitgesteld, waarin de PAS wordt mogelijk gemaakt.

Laatste reacties

 • haam

  als de r.v.o service richting boeren nu hoog in het vaandel heeft staan dan sturen ze nu een mail rond waarin staat wanneer je wel en niet een nb vergunning moet aanvragen.

 • koestal

  ik heb een NB vergunning aangevraagd en gekregen ,maar daar is weer bezwaar tegen aangetekend,hoe moet ik daar weer mee omgaan ?

 • DJM

  3% korting is veel te hoog, staat buiten proportie van de werkelijkheid. Bij alle overtredingen die geconstateerd worden door nvwa, wordt gedreigd met een korting op de toeslagrechten. Bij wijze van spreken kun je nog beter een moord o.i.d. plegen en veroordeeld worden, dat is goedkoper.

 • Ishtar

  Als de CDA nu echt eens iets zinnigs wil zeggen, dan zou het die 3% korting van elke boer, terug eisen van elke beoeren accountant of adviseur, of van elke stand organisatie dan ook, immers die hebben de boer schijnbaar niet goed geinformeerd.
  Jammer dat ze bewust of onbewust boeren niet goed informeerd.
  Dus goede zaak om die 3% terug te halen op de adviseurs of zelfs van de Rabobank als vb.
  Logisch toch?
  Een goed advocaat zou dat gelijk regelen.

 • j.verstraten1

  Ishtar, je predikt onzin. Normaliter is het zo dat wanneer je je bedrijf uit wilt breiden je aan een aantal vergunningseisen moet voldoen. Nadat je aan de voorwaarden voldoet is je uitbreiding legaal. Nu is het zo dat bedrijven die uitgebreid hebben tussen 2004 en 2010 met terugwerkende kracht een NB vergunning moeten hebben. ( na 2010 werd dit onderdeel van de vergunningprocedure) Dit komt door uitspraken van de RvS inzake Natura 2000 gebieden. Hier worden betreffende ondernemers echter niet op gewezen door diegene ( gemeente of provincie) die de vergunningen heeft verleent ( en die dus ook kunnen weten welke bedrijven het betreft), maar pas indien hier op gecontroleerd word. Daarnaast is het zo dat wanneer je in brabant een NB vergunning aanvraagd deze zelfs niet in behandeling wordt genomen omdat de stikstofbank leeg is en men in afwachting is van de PAS. Het is dus volkomen belachelijk dat dezelfde overheid nu boeren in gebreke stelt en vervolgens een korting oplegd. Alleen ambtenaren kunnen zoiets bedenken.

 • info58

  @koestal
  formeel is het zo dat je op dit moment een definitieve NB vergunning hebt. De NB vergunning is uiteindelijk verleend door de provincie. Echter wanneer de Raad van State de NB vergunning vernietigd op termijn heb je toch een probleem indien je de vergunning aangevraagd hebt met een traditionele roostervloer. De nieuwe aanvraag die je zult moeten doen krijg je bijna niet vergund meer voor 1 jan 2015 en zul je de stal aan moeten passen aan de nieuwe emissie eisen

 • Aalderink 111

  altijd maar korten op toeslagrechten. Laat ze gewoon die NB en al die andere linkse onzin afschieten en dan mogen ze die toeslagrechten wel houden.

 • John*

  dus als je geen recht hebt op toeslagrechten komt de nvwa niet controleren want er is niets te verdienen

 • krulsaart

  Dus boeren zonder grond heeft ook z'n voordelen!

 • vandenbrandcv1

  #3 als er ook 3% gekort word op het salaris van het controlerende personeel als er een foutje word gemaakt bij hen, is toch het zelfde, waarom niet ?

 • cornelis 22

  Is het een eis van Europa of een eis van Nederland dat je een NB vergunning moet hebben.

 • Kobonde

  Het niet naleven van nationale regels kan geen korting op
  EU toeslag geven, Dit is een fout van de overheid.
  Als dit gebuert moet je klagen bij de EU of een rechtzaak
  aanspannen tegen de overheid, eigellijk zou LTO dit moeten doen.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.