Home

Nieuws 1429 x bekeken 2 reacties

Eerste Kamer stelt besluit PAS uit

Den Haag - De Eerste Kamer heeft de stemming uitgesteld over de wetswijziging die de basis vormt voor het nieuwe stikstofbeleid (PAS).

De fractievoorzitters en Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol hebben dat in meerderheid besloten. Reden voor het uitstel van de stemmingen is een nog niet nagekomen toezegging van staatssecretaris Sharon Dijksma.

Tijdens de behandeling van de PAS twee weken geleden maakte de staatssecretaris melding van een eerste conclusie van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet over de verschillen die worden gevonden in gemeten ammoniakconcentraties en de door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu berekende ammoniakdeposities. Met name GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de SP wilden dat Dijksma het onderzoek aan de Eerste Kamer zou sturen, zodat dat rapport in de overwegingen kon worden meegenomen. Dijksma weigerde dat, omdat het deskundigenrapport niets toe of af doet aan de voorgestelde wetswijziging.

De commissie van deskundigen komt tot de conclusie dat de berekeningen niet significant afwijken van de metingen. De berekende gegevens vormen volgens de staatssecretaris een goede basis voor de gebiedsanalyses, die gebruikt worden bij de programmatische aanpak. Volgens Dijksma is nader onderzoek nodig om de modellen en methoden te verbeteren, zodat er minder verschillen tussen metingen en berekeningen zijn.

VVD-senator Sybe Schaap vroeg dinsdag of het debat in de Eerste Kamer nog kan worden heropend naar aanleiding van het rapport. Dat is volgens voorzitter Ankie Broekers-Knol niet het geval. Het is onduidelijk op welke termijn er wel gestemd kan worden over de PAS in de Eerste Kamer.

Laatste reacties

Of registreer je om te kunnen reageren.