Home

Nieuws 727 x bekeken laatste update:19 sep 2014

EP stemt in met verzoek voor meer budget land- en tuinbouw

Brussel – Het Europees Parlement heeft ingestemd met een resolutie waarin de Europese Commissie wordt gevraagd om ook buiten de landbouwbegroting te zoeken naar budget voor crisismaatregelen voor de land- en tuinbouw. Een meerderheid van het Europees Parlement vindt dat dit gerechtvaardigd is, omdat het niet gaat om een crisis die door de landbouw zelf of door weersomstandigheden is veroorzaakt, maar door politieke omstandigheden.

Concrete voorstellen over welke budgetten hiervoor gebruikt moeten worden of hoeveel extra geld er nodig is, worden in de resolutie niet genoemd. "Daarvoor moeten we eerst inzicht hebben per lidstaat hoeveel geld er nodig is", vindt Annie Schreijer-Pierik (CDA) die heeft meegewerkt aan het opstellen van de resolutie. Wel geeft het Parlement aan dat het huidige budget van €125 miljoen niet voldoende is. De resolutie kreeg een brede ondersteuning van christendemocraten (EPP), sociaal democraten (S&D), liberalen (Alde), de conservatieven (ECR) en de Groenen.

Jan Huitema (VVD) en Schreijer hebben tevens vragen gesteld over het voorstel van Nederland om het oprichten van crisiskartels toe te staan. De vragen hebben ondersteuning gekregen van de fracties van de EPP, S&D, Alde en ECR. "Wat voor de VVD belangrijk is dat een crisiskartel van tijdelijke aard is, fraudebestendig en alleen gebruikt kan worden voor de gevolgen van de Russische boycot", aldus Jan Huitema. Schreijer constateerde dat het voorstel voor een crisiskartel dat Dijksma zou doen begin deze week nog niet bij de Europese Commissie bekend was.

Naast de aangenomen resolutie in het EP heeft Bas Belder (SGP/CU) een amendement ingediend op de begroting voor 2015, waarin hij vraagt om binnen het budget voor buitenlandse zaken € 1miljard te gebruiken voor het opvangen van de gevolgen van de Russische boycot.  Over deze motie wordt op 29 september gestemd.

Of registreer je om te kunnen reageren.