Home

Nieuws 3633 x bekeken 13 reacties

Pachters en verpachters akkoord over nieuw pachtsysteem

Den Haag – Vertegenwoordigers van pachters en verpachters hebben een akkoord bereikt over de herziening van het pachtrecht.

Hierin wordt voorgesteld om de pachtprijs voor een nieuwe reguliere pachtovereenkomst door pachter en verpachter zelf te laten bepalen, waarbij geen maxima meer gelden. Daarnaast wordt een flexibele pachtovereenkomst voorgesteld voor boerderijen, losse percelen en losse gebouwen. Hierbij kan de pachter de pachtprijs laten toetsen door de grondkamer. Het akkoord stelt tevens een nieuwe pachtvorm aan: loopbaanpacht. Deze pachtvorm moet voor minimaal 25 jaar worden aangegaan en moet de pachter bedrijfszekerheid bieden tot de AOW-gerechtigde leeftijd. In het voorstel blijven de mogelijkheden voor teeltpacht en hectarepacht bestaan. Andere pachtvormen komen te vervallen.

Het zogenoemde Akkoord van Spelderholt wordt ondersteund door de Federatie Particulier Grondbezit, LTO Nederland, bond van landbouwpachters BLHB, NAJK, ASR vastgoed, De 12 landschappen en Vereniging Natuurmonumenten. Hoewel de partijen het eens zijn over de systematiek en de inhoud van het nieuwe pachtrecht, is er nog geen overeenstemming over de tijd dat de huidige pachtsystemen en het huidige prijssysteem nog van kracht blijft.

Het voorstel komt in reactie de evaluatie van de pachtregelgeving door Willem Bruil van het Instituut Agrarisch Recht. Het voorstel is inmiddels voorgelegd aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken).

Het huidige recht leidt volgens de partijen tot een onwenselijke tweeslachtigheid en het biedt onvoldoende mogelijkheden om losse gebouwen kortdurend te verpachten.

Laatste reacties

 • huisverkoop

  Hoe gaat het als je er niet uit komt samen?
  Kan een pachter vragen wat hij wilt?
  Als je 9 ton tarwe teelt van een ha moet je blij zijn dat je alle onkosten en kosten er van kan betalen.

 • info36

  Willem Bruil snapt van deze materie niets.
  Ik denk dat het voor de pachter alleen maar slechter gaat worden.
  Jammer dat de organisaties die voor ons op moeten komen er zo snel in meegaan. Net als @huisverkoop zegt en dat roep ik al zo lang, je moet er ook rendabel tarwe op kunnen telen. Ik vrees het ergste.

 • Willem Schaapsma

  Ik lees in het bericht dat de prijs van flexibele pacht getoetst kan worden. Als dat in plaats van geliberaliseerde pacht komt, is dat toch winst voor pachters? Nu is de prijs van geliberaliseerde pacht tot en met zes jaar toch vrij (en dus vaak veel te hoog)? En reguliere pacht met een vrije prijs lijkt me niet per se verlies voor pachters. Nu worden nieuwe reguliere pachtovereenkomsten bijna niet gesloten. Voor bestaande reguliere pachtovereenkomsten zal overgangsrecht gelden. Dit akkoord behoeft voor boeren dus heel zo slecht niet te zijn.

 • info36

  Ik zou niet weten wat het voordeel voor de pachter met reguliere pacht is als de prijs vrij word. Ik denk dat het dan wel eens einde verhaal kan worden voor velen. Dat is ook de bedoeling van de institutionele beleggers. Dan is er meer mobiliteit in de grond en kunnen ze een nog hoger rendement halen. In het verleden is de pachter niet voor niets beschermd. Dat had een belangrijk doel. Iedereen schijnt dat vergeten te zijn. Dom!

 • H Zonderland

  ER speelt maar één ding in die hele pachtdiscussie en dat is geld, geld en nog eens geld. Het resultaat wordt dat reguliere pacht uitsterft. Een pachtafhankelijk bedrijf komt bij een bank voor een dichte deur en moet z'n financiering in korte tijd (na belasting) aflossen. Dat kun je met pachtprijzen richting € 1000 en meer wel vergeten.

 • Bietjeboer

  LTO heeft via de loopbaanpacht het mogelijk gemaakt om de pachter met 65 jaar te laten stoppen!!!

 • j.verstraten1

  Bietjeboer, 67 jaar en een goede zaak en geld trouwens niet voor reguliere pacht, alleen voor loopbaanpacht. Maar de waarheid is door Zonerland goed omschreven. Grond is zó duur geworden dat (reguliere) pacht vanzelf uitsterft, en je dit ook met de nieuwe voorstellen alleen maar kunt vertragen, niet stoppen. Andere pachtvormen zijn toch al vrij in prijs of gekoppeld aan de economische waarde. Blijkens Boerderij is men het in ieder geval niet eens over de overgangsperiode. Waarschijnlijk wil LTO het per direct in laten gaan bietjeboer en zullen die anderen het wel zo lang mogelijk uit willen stellen.

 • joannes

  Het grote probleem is dat land of grond zelf een inkomsten bron is geworden dankzij jarenlange inflatie. De jarenlange waarde stijging! De productiewaarde voor exploitatie is compleet verstoort door allerlei overheids maatregelen en subsidies. Hoe kan je dan nog over een langdurige exploitatiewaarde contracten aangaan? Eea aan de partijen zelf overlaten en de markt zijn werk laten doen maakt het grond- en vastgoedbedrijf veel te volatiel voor de langdurige relatief hoge investering!

 • Justus

  De pachtkamer heeft deze situatie opgeroepen doordat ze doorgeschoten waren in het beschermen van de pachter. Daardoor is de pacht en de waarde ontwikkeling van land en gebouwen totaal uit elkaar gegroeid en dient er een inhaalslag plaats te vinden. Het is heel goed te begrijpen dat de pachters niet meer willen betalen, omdat ze net als de verpachters meer over willen houden. De pachter 2% over de vrijewaarde betaald en de verpachter 1,2% belasting moet betalen over de vrijewaarde! klopt er toch ook iets niet. Vervolgens verwacht een pachter als hij de grond over kan nemen die voor 60% van de vrijwaarde te kunnen verkrijgen, omdat je hem er niet af kan krijgen en hij geen goed rendement betaald, achterlijk ik heb er geen ander woord voor. Het is 2014, iedereen die onderneemt moet kunnen rekenen, wat niet kan moet stoppen wat kan gaat verder.

 • minasblunders1

  Beste Justus, nog nooit op het idee gekomen dat er een gigantische luchtbel in de grondprijs kan zitten? Besef wel dat prijzen die vooral voor grasland betaald worden, alleen terugverdiend kunnen worden als de grondprijs (met hetzelfde tempo) blijft stijgen.

 • ikkethuis

  als de grond steeds duurder wordt, lijkt mij het logisch dat er steeds meer teelten aan de onderkant van het rendement afvallen.
  Grond is altijd te duur geweest, en van een luchtbel is pas sprake als de komende jaren de rendementen van de teelten onder druk komen te staan.
  Aan de andere kant is het ook zo als partijen buiten de sector investeren in landbouw grond, deze niet erg afhankelijk zijn van de rendementen van een teelt, zij verwachten rendement van de grondprijsstijging.

 • minasblunders1

  Dat klopt, Ikkethuis. Het moge duidelijk zijn dat het voor een pachter onmogelijk is om te boeren met zo'n hoge pacht. De dames en heren die slapend rijk wensen te worden, zullen dus geen andere keus hebben dan de grond zelf betelen.

 • johannetje

  De vermogenrendementsheffing is een draak.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.