Home

Nieuws 1417 x bekeken

Burger klaagt meest over dierverwaarlozing

Den Haag - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontving een kleine 15.000 meldingen van consumenten en organisaties.

De meeste gingen over welzijn of verwaarlozing van dieren, daarna volgden klachten over roken in de horeca en op drie stonden meldingen over hygiëne in horeca en winkels. Dit blijkt uit het jaarverslag 2013 die de organisatie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De autoriteit kreeg vorig jaar 2.226 meldingen binnen over dierenwelzijn. De melders zijn burgers of personen die beroepsmatig op een bedrijf komen. De meeste meldingen hebben betrekking op runderen, maar ook over schapen, pony's en varkens wordt gemeld.

De NVWA heeft 87 keer op basis van strafrecht een proces-verbaal opgemaakt. 171 keer is een schriftelijke waarschuwing gegeven, 211 keer een toezichtrapport opgemaakt en 410 keer een last opgelegd, meestal een Last Onder Bestuursdwang. Bij al deze bestuursrechtelijke maatregelen krijgt de dierhouder te horen welke tekortkomingen binnen welke termijn opgelost moeten zijn. Na die termijn volgt een herinspectie.

De genomen maatregelen hadden betrekking op 271.201 dieren. In 20 gevallen, bij 12 bedrijven, zijn 669 dieren met spoed afgevoerd door direct risico voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. De helft betrof runderen, aldus het jaarverslag.

Vorig jaar stonden 325 bedrijven onder verscherpt toezicht in verband met dierenwelzijnsproblemen. 60 hiervan betreft notoire overtreders. Op 50 van de 325 bedrijven waren vorig jaar de leefomstandigheden van de dieren zodanig verbeterd dat verscherpt toezicht niet meer nodig was.

Tijdens diergeneesmiddelencontroles is op veehouderijen en bij dierenartsen beoordeeld of de regels omtrent diergeneesmiddelen goed worden nageleefd. De meest voorkomende overtredingen zijn het niet voldoen aan administratieve verplichtingen en het voorschrijven van diergeneesmiddelen zonder goede onderbouwing. Bijvoorbeeld het voorschrijven van antibiotica zonder dat er een duidelijke diagnose is gesteld. Aan veehouders zijn 56 processen-verbaal opgelegd, aan dierenartsen 8.

In 2013 heeft de NVWA 400 controles uitgevoerd op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de sector waar gewassen in de open lucht worden geteeld. Ten opzichte van voorgaande jaren is geen verbetering van de naleving zichtbaar. Net als in 2012 wordt bij ongeveer 1 op de 5 controles 1 of meerdere overtredingen vastgesteld. In de nabijheid van oppervlaktewater worden de regels het meest overtreden, laat de NVWA weten in het jaarverslag.

De NVWA heeft de afgelopen tijd veel kritiek gekregen. Zo stelde de Onderzoeksraad Voor Veiligheid een paar maanden geleden dat de waakhond onverantwoord veel steken laat vallen. Het toezicht zou te wensen over laten vanwege voortdurende reorganisaties en bezuinigingen.

In het jaarverslag meldt de NVWA zelf dat door verschillende incidenten en crises duidelijk is geworden dat het toezicht op een aantal terreinen verbetering en verscherping nodig heeft. In december 2013 werd duidelijk dat de organisatie meer inspecteurs en dierenartsen krijgt. In geval van incidenten komt daar nog extra menskracht bij in zogeheten interventieteams. Harry Paul, inspecteur-generaal van de NVWA in het jaarverslag: "Ik ben ervan overtuigd dat we met de weg die we met het verbeterplan zijn ingeslagen in de nabije toekomst weer een goed functionerende organisatie zijn op alle toezichtterreinen waarvoor de samenleving op ons vertrouwt."

Of registreer je om te kunnen reageren.