Home

Nieuws 851 x bekeken

Rechters willen eindklap geven op mkz-dossier

Den Haag - "Er moet een einde komen aan dit geprocedeer", verzuchte voorzitter R. Winter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dinsdag aan het eind van de ochtend. De behandeling van het bezwaar van dertien veehouders tegen de ruiming van hun bedrijven in Kamperveen leek net op stoom te komen. Advocaat Joost de Rooij van de Kamperveense boeren had zijn zegje gedaan, Lau Jansen had een analyse gemaakt van de gebruikte tests en procedures en de lacunes daarin, en boerin Harriet van 't Oever had een ingetogen maar emotioneel beroep gedaan op de rechters om de boeren te geven waar ze recht op hebben: een eerlijke behandeling door de overheid.

Het antwoord van de kant van het ministerie stak daar wat pover bij af. Landsadvocaat Marije Batting schetste de kwestie in een pleidooi van amper 15 minuten. Nee, erkende ze, er was geen virus gevonden bij het bedrijf in Oosterwolde dat besmet was verklaard. Maar, redeneerde ze, dat was ook niet nodig. Dat er dieren waren die afkomstig waren van een besmet verklaard bedrijf in Oene en dat er antilichamen waren gevonden bij die 47 geitenbokjes, was voldoende om tot een besmetverklaring te komen. En dus was er grond om op basis van die besmetverklaring de bedrijven binnen een straal van 2 kilometer te ruimen.

Toen de landsadvocaat was uitgesproken namen de rechters even de tijd voor overleg. Ze kwamen terug met een verrassende vraag aan het ministerie van Economische Zaken: of het ministerie nog inhoudelijk wilde ingaan op alle punten die van de zijde van de boeren naar voren waren gebracht? Het was, leek de rechter te zeggen, toch een beetje karig van het ministerie dat het geen antwoord gaf op alle vragen van de boeren. Het ministerie ging helemaal niet in op omstandigheden die leidden tot de besmetverklaring in 2001 en de nieuwe feiten die daarover bekend zijn geworden.

Reden voor de rechter om de zaak nu te schorsen en het ministerie de opdracht te geven binnen acht weken wel met antwoorden te komen: op papier wel te verstaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.