Home

Nieuws 2384 x bekeken

Gemeente Reusel-De Mierden op slot voor intensieve veehouderij

Reusel-De Mierden - Volgens de gemeente Reusel-De Mierden zijn er ongewenste ontwikkelingen in de intensieve veehouderij in de gemeente, de groei gaat te hard. Daarom heeft de gemeenteraad van de Brabantse gemeente een voorbereidingsbesluit voor het buitengebied en een aanhoudingsbesluit voor de hele gemeente vastgesteld, voor de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij. Het voorbereidingsbesluit is op 25 juli in werking getreden.

Een gemeente kan een voorbereidingsbesluit nemen om ongewenste ontwikkelingen op een bepaald onderwerp te voorkomen. Het voorbereidingsbesluit dat de gemeenteraad op 24 juli heeft genomen, heeft betrekking op de intensieve veehouderij in Reusel-De Mierden. Dit geldt ook voor het aanhoudingsbesluit.

Op dit moment is de gemeente druk bezig met een traject rondom het aanwijzen van urgentiegebieden en zal daarop volgend met de inwoners en ondernemers gaan werken aan verbeterplannen voor deze gebieden. Omdat door deze ontwikkelingen plotseling een toename aan uitbreidingsaanvragen ontstond, is de gemeente genoodzaakt het voorbereidings- en aanhoudingsbesluit vast te stellen. Op deze manier kan er onder de juiste omstandigheden eerst invulling worden gegeven aan de urgentiegebieden en de verbeterplannen, zonder dat er 'misschien' ongewenste ontwikkelingen voor die tijd plaatsvinden.

Op dit moment is de verwachting dat de verbeterplannen in het eerste kwartaal van 2015 gereed zijn. Op het moment dat de verbeterplannen definitief vastgesteld zijn, komen het voorbereidings- en aanhoudingsbesluit te vervallen.

Op 8 september vindt er een tweede bijeenkomst met de gemeenteraad, inwoners en ondernemers plaats. Hierin worden de zienswijzen op het conceptvoorstel 'aanwijzen urgentiegebieden Reusel-De Mierden' besproken. Op 23 september wordt aan de gemeenteraad een definitief besluit gevraagd over dit voorstel. Op dat moment is duidelijk of er urgentiegebieden worden aangewezen, en zo ja, welke gebieden dat dan zijn. Als er urgentiegebieden worden aangewezen dan is de volgende stap het opstellen van verbeterplannen. Deze verbeterplannen worden samen met de ondernemers, inwoners en belangenpartijen opgesteld. Doel van deze plannen is de woon- en leefomgeving rondom intensieve veehouderij te verbeteren.

Het voorbereidings- en aanhoudingsbesluit treden vanaf 25 juli voor één jaar in werking.

Of registreer je om te kunnen reageren.