Home

Nieuws 748 x bekeken

Franse boereninkomens 22 procent lager

Parijs – Franse boeren verdienden vorig jaar gemiddeld gemiddeld €27.900, dat is 22 procent minder dan de €35.900 van 2012. Vooral de akkerbouwers moesten fors inleveren, terwijl wijnboeren hun inkomen wel zagen toenemen.

De cijfers liggen flink lager dan een eerste schatting van december. De Commission des comptes de l'Agriculture nationale (CCAN) berekent de totale agrarische productie in Frankrijk zonder Europese subsidies op €72,9 miljard, dat is ruim 4 procent minder dan een jaar eerder. De invoerkosten zoals voor bestrijdingsmiddelen en kunstmest lagen gemiddeld ruim 3 procent hoger en kwamen daarmee in totaal op €48,4 miljard. De commissie meldt verder dat in de land- en tuinbouw €11,8 miljard is geïnvesteerd. Dat is het hoogste bedrag sinds 2009 waarbij de CCAN wel verwacht dat hiermee voorlopig weer een hoogtepunt is bereikt.

Akkerbouwers die graan en oliehoudende gewassen teelden verdienden vorig jaar gemiddeld €22.000, de helft van wat er in 2012 nog binnen kwam. De daling is volgens de CCAN te wijten aan lagere prijzen voor hun producten in combinatie met soms kleinere oogsten. Dat gemiddelde inkomen weerspreekt het in Frankrijk vaak heersende beeld dat akkerbouwers er meestal veel beter af zijn dan veel andere boeren. Dat blijkt ook uit het feit dat wijnboeren gemiddeld €51.800 beurden en het inkomen in de fruitteelt op €37.800 lag. In beide sectoren is dat zo'n 10 procent meer dan een jaar eerder.

In de veehouderij komen alle sectoren lager uit. De sterkste daling doet zich voor in de pluimveehouderij waar gemiddeld €14.300 wordt verdiend vergeleken bij bijna €34.000 een jaar eerder. Met die daling, die grotendeels valt toe te schrijven aan de hogere voerkosten, bungelen de pluimveehouders en dan vooral de eierproducenten onderaan de lijst van alle veehouders. De varkenshouderij doet het eveneens slechter met vorig jaar €37.600 tegen ruim €45.000 in 2012. Tegen de trend in andere landen in kwam ook de Franse melkveehouder er met een inkomen van €23.100 wat slechter af  hoewel de daling in deze sector lang niet zo sterk is als elders in de veehouderij. Verder verdienden rundveehouders in Frankrijk vorig jaar gemiddeld €19.200 en moesten schapenhouders het met €17.100 doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.