Home

Nieuws 599 x bekeken

EU wil 'gemiddelde' reductie importtarieven

Genève – De EU stuurt binnen de WTO aan op het gebruik van "gemiddelde tariefverlagingen" in plaats van ingewikkelde formules.

Het betreft een belangrijke poging het wereldhandelsoverleg nieuw leven in te blazen. WTO-leden zouden zelf mogen uitwerken hoe ze een afgesproken gemiddelde tariefverlaging bereiken. In de voorsteltekst van 2008 bestond deze flexibiliteit niet.
De EU heeft geen details bekendgemaakt over hoe groot de gemiddelde reductie zou moeten zijn en of voor verschillende groepen landen of productcategorieën andere gemiddelden moeten worden gebruikt. Wel heeft de EU opgeroepen een minimumreductie in te stellen. In de voorsteltekst van 2008 werd voor ontwikkelde economieën uitgegaan van een gemiddelde daling van 54 procent in zes jaar.
De zogeheten Doha-ronde die moet leiden tot een wereldhandelsverdrag loopt sinds 2001 en had als doel binnen acht jaar afgerond te zijn. Een belangrijk struikelblok bij de huidige onderhandelingen is de categorie "gevoelige producten", oftewel producten waarvan afgesproken wordt dat ze in bepaalde gevallen beschermd mogen worden. Een gemiddelde tariefverlaging biedt vrijheid zelf categorieën te kiezen.
Andere lidstaten hebben vooralsnog met weinig enthousiasme gereageerd. Netto-importeurs kunnen binnen het EU-plan mogelijk een forse reductie van tarieven invoeren voor producten die weinig impact hebben en lage tariefverlagingen hanteren voor producten als suiker en zuivel, die juist zouden leiden tot meer handel. India heeft zijn onvrede geuit over wat ze verstaat als een truc van het Westen en eist dat werk wordt gemaakt van een akkoord over voedselzekerheid dat in december 2013 in Bali werd gesloten.
India wil het recht onder bepaalde voorwaarden voedselvoorraden te hanteren. De WTO ging in een deelakkoord hiermee akkoord maar details zouden dit jaar worden uitgewerkt. India dreigt nu samen met een serie Afrikaanse landen de eveneens in Bali gemaakte afspraken over het vereenvoudigen van douane-procedures op te schorten zolang geen progressie wordt geboekt op het voedselzekerheidsdossier.

Of registreer je om te kunnen reageren.