Home

Nieuws 2225 x bekeken 15 reacties

Dijksma snapt niet dat ammoniakbeleid niet meetbaar is

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) begrijpt niet waarom het effect van emissiearme stallen en emissiearme mestaanwending niet meer te meten is. Ze laat daar onderzoek naar doen, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris gaat niet mee met de stelling dat er geen effect waarneembaar is van het ammoniakbeleid. "De gemeten ammoniakconcentratie is sinds de jaren 90 gedaald met circa 20 procent", stelt Dijksma. Maar de laatste jaren tonen de metingen geen daling meer, die je op grond van het beleid wel verwacht, aldus de staatssecretaris. Wat wel vaststaat uit wetenschappelijk onderzoek is dat emissiearme stallen en regels voor het uitrijden van mest een lagere emissie opleveren. Waarom dat niet terug te zien is in de metingen vergt onderzoek, zegt de staatssecretaris.

Dijksma geeft aan dat er een grote onzekerheid bestaat in de berekeningen van de stikstofneerslag. In een vlak van een vierkante kilometer op de Nederlandse depositiekaarten is die onzekerheid 70 procent. Volgens Dijksma is het veel te duur om een fijnmazig rooster van metingen in Nederland op te zetten om tot een betrouwbaardere berekening te komen.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  goh, hebben wij ook ooit de afweging of iets te duur is!!!!

 • massy

  Iets wat er niet is kun je gewoon niet meten.

 • johannetje

  We moeten maar eens onderzoeken waarom die banaan steeds krom groeit. Hij moet toch recht zijn!

 • Sjaak

  Kijk, dat is toch weer mooi geregeld hier in Nederland!
  We gaan onderzoeken waarom iets niet onderzocht (gemeten) kan worden....Nu snap ik dat niet zo goed, net zo min als ons Sharonneke kan snappen dat iets niet meetbaar is. Dat zouden we natuurlijk ook kunnen onderzoeken, wat en wie wel of niet snappen...?!
  O ja, weet precies hoe we dat aan gaan pakken; eerst een hypothese opstellen, vervolgens gaan we de zaak wetenschappelijk en in de praktijk onderzoeken en testen, meerdere keren om de betrouwbaarheid te verhogen, evalueren, conclusies trekken en dan de alomvattende conclusie, dat het nuchtere boerenverstand zegeviert!

  Ik stel voor dat we beginnen met de conclusie!
  In eerste instantie als waarheidsbeginsel, maar toch ook om onnodige kosten te voorkomen.... Of iemand moet een blog willen schrijven over het feit dat hij/zij niet snapt dat er onnodige onderzoekskosten gemaakt moeten worden....
  Kijk, dat snap ik dan weer wel!

 • zon

  Bij mestmonsters duiden rare gemeten gehaltes in de monsters op fraude volgens haar.

  Dan zal hier ook wel fraude zijn.

 • detelg1

  Mooi voorbeeld van wat ammoniak allemaal kan doen is AdBleu.
  Hoe werkt AdBleu? AdBleu word omgezet na verwarming in het uitlaatsysteem in Amoniak en Co2. Wanneer de schadelijke Nox reageert met de ammoniak reageert deze naar water en onschuldig N. Dus er komt nog een tijd dat we blij zijn met ammoniak in de lucht. Misschien zijn het wel verkeerd afgestelde AdBleu machines die al die ammoniak in de lucht verspreiden?

  Het zal wel weer fraude zijn van een of ander links onderzoeksbureautje.

 • meindert67

  De winst van emissie arme stallen wordt teniet gedaan als je die mest uitrijdt want dan geeft die meer emissie dan 'gewone' drijfmest

 • Wim Toornstra

  Uitslag van dat onderzoek staat allang vast. Boeren houden zich niet aan de regels. Dus wordt er weer een batterij aan handhavende ambtenaren op los gelaten, die zichzelf terug moeten verdienen met mega boetes en dwangsommen.
  Langzaam maar zeker zijn we met zijn allen knettergek aan het worden in dit land.
  Is ammoniak wel schadelijk zijn de meet methoden wel betrouwbaar???
  Is allemaal niet interessant die boeren die moeten we pakken.

 • minasblunders1

  De hele wereld zal wel weer met bewondering kijken naar het hoge kennisniveau in dit land.

 • haam

  al sinds de jaren 80 word over amoniak gepraat en de zure regen die alles maar dan ook alles zou vernietigen , na vele onderzoeken en nog meer vele manjaren later word er steeds minder gevonden van wat er verondersteld was dat er zou zijn. de bewijzen stapelen zich steeds verder op ( en de bomen langs de wei zijn nog steeds mooi groen) , dat er niets is en ja dat toegeven is alleen voor de hele groten der aarde weggelegd.

 • KarelKerel

  emissie-arme vloeren; ammoniak wordt opgeslagen en komt bij het mestuitrijden weer vrij

 • haj146

  onnodig de sector op kosten jagen met onzinnige eisen. alles is bedoeld om de sector het zuur te maken. Groeit er dan niks door al die ammoniak in de lucht? klinkklare onzin dat ammoniak verhaal. de uitslag va het onderzoek staat van tevoren al vast. de agrarische sector is de boeman. Allemaal linkse Nederlandse ambtenaren die in brussel domme dingen bedenken als Natura 2000 gebieden etc. alles voor een paar linkse malloten die een ander zn grond als hun speeltuin wil gebruiken. De crisis moet nog veel harder toeslaan. Dat is de enigste oplossing. gelukkig zijn we goed op weg!

 • maatje 1904

  @ meindert67 Zie ze dat maar eens aan hun verstand te brengen!

 • ruben1979

  @ meindert67, uw verhaal gaat misschien op voor rundveestallen met dichte vloeren, maar niet voor stallen met luchtwassers. Bij stallen met luchtwassers, wordt de amoniak uit de ventilatielucht 'gewassen' in de vorm van stikstof.

 • meindert67

  ruben1979,jij hebt helemaal gelijk dat is de enige manier om een stal emissiearm te bouwen.Het is ook de enige emissiearme stal die berekend en gemeten emissiearm zijn.De zogenaamde emissiearme vloeren kunnen ze alleen bereken want als ze gaan meten zijn ze veel hoger.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.