Home

Nieuws 11401 x bekeken 71 reacties

Provincies en gemeenten krijgen rem op dieraantal

Den Haag - Provincies en gemeenten krijgen extra instrumenten om aantallen dieren in de veehouderij te beperken en te beheersen. Dat staat in het concept-wetsvoorstel Dieraantallen en Volksgezondheid, dat staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) maandag heeft gepubliceerd.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is de Q-koortscrisis, toen er een grote maatschappelijke druk ontstond om het aantal dieren en bedrijven in te perken, als er een gevaar is voor de volksgezondheid. Vooral in Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel is sprake van hoge veedichtheid, waarover bewoners zich zorgen maken. "Het is dus wenselijk dat risico's voor de volksgezondheid voldoende onder controle kunnen worden gehouden om zoveel mogelijk gezondheidsschade te voorkomen", aldus Dijksma"Tijdig, dus vroegtijdig preventief optreden kan daaraan bijdragen."

De bewindslieden hebben de wet nu openbaar gemaakt, zodat belanghebbenden er commentaar op kunnen geven. De consultatieperiode duurt tot 14 juli.

De wet is zo opgebouwd dat gemeenten of provincies een risico-analyse moeten laten maken waarin wordt onderbouwd en aangetoond dat er een verband bestaat tussen gezondheidsrisico's voor de mens en het aantal dieren dat wordt gehouden. Het gaat daarbij niet alleen om van dier op mens overdraagbare ziekten, zoals Q-koorts. Ook fijnstof en endotoxinen afkomstig uit de veehouderij kunnen daarin mee worden genomen.

Bij de regelgeving kan per diersoort een beperking van het aantal dieren worden opgelegd in een gebied. De bewindslieden zeggen in de memorie van toelichting bij de wet dat er op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijke kennis is over de relatie tussen dieraantallen en risico's voor de volksgezondheid. Toch is het volgens het kabinet gewenst dat lokale en regionale overheden uit oogpunt van volksgezondheid beperkingen kunnen instellen aan de intensiteit waarin dieren op veehouderijbedrijven worden gehouden. De wet komt bovenop de beperkingen en voorwaarden die al op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren en de ruimtelijke ordeningswetten kunnen worden opgelegd.

De wet biedt de mogelijkheid om voor de ene diersoort wel beperkingen op te leggen, en voor de andere niet, afhankelijk van de (te verwachten) gezondheidsrisico's voor de mens.

De begrenzing van het aantal dieren kan betrekking hebben op het aantal dieren in een gebied, het aantal dieren op een bedrijf en het aantal dieren per hectare. Dat laatste kan ook gevolgen hebben voor het aantal dieren dat kan worden geweid per hectare. De wet biedt provincies ook ruimte om het aantal dieren te herverdelen, ook om de dynamiek in de veehouderij te behouden.

Het beperken van de omvang van een bedrijf zal vooral in de nabijheid van woonkernen gebeuren, verwacht het kabinet. Het kabinet gaat ervan uit dat ondernemers niet schadeloos hoeven te worden gesteld voor de opgelegde beperkingen.

Het concept-wetsvoorstel zal na de consultatie in de ministerraad worden besproken, dan wordt het aan de Raad van State verzonden voor advies. Het gaat vervolgens met het advies van de Raad van State naar het parlement.

Laatste reacties

 • pietjeeigenwijs

  Oké, dan zijn de ganzen de eerste die beperkt zullen worden?!

 • pietjeeigenwijs

  Het kabinet gaat ervan uit dat ondernemers niet schadeloos hoeven te worden gesteld voor de opgelegde beperkingen.
  Boeren ondernemers nee deze hebben we nog nooit schadeloos gesteld. Wat wordt hier nou weer met het belang van de voedsel producent gespeeld?

 • boerderijdinther

  Dit zat eraan te komen, kan ik me eenigzins wel in vinden, maar het feit dat per hectare of per bedrijfsgrootte gekort kan worden is gevaarlijk. Denk hierbij aan dubbeldeks stallen of investeringen in luchtwassers. Deze worden hierbij onmogelijk gemaakt of kosten worden meer per varkensplaats.

 • bertes

  het lijkt steeds dat met deze wetten die er met bossen bij komen. dat het bedoeld is om de grotere bedrijven te raken. maar in de praktijk betekend het, dat vooral de kleinere boeren de dupe worden. als je met kleinere aantallen wil uitbreiden zijn de eisen die dan zogenaamd hetzelfde zijn als wat er op de grotere bedrijven op gelegd worden. extra zwaar. de kleine boer heeft niet het grootschaligheid voordeel.

 • schoenmakers1

  komt er gewoon op neer dat nog meer als vroeger de ene alles mag en de andere niks, ligt gewoon aan de achtergronden die je hebt, niks met eerlijk te maken of met goed doen, complete willekeur wordt het

 • minasblunders1

  Precies Bertes. Alle wet- en regelgeving die de afgelopen 15 jaar is bedacht, is gericht op het nog groter maken van de groten. Of het nu om financiële/fiscale regelingen/subsidies gaat, om ruimtelijke regels of om mestregels: altijd zijn grote en intensieve bedrijven de bevoordeelden. En straks gaan piepen dat we weer een nieuwe intensieve veehouderij hebben gecreëerd.

 • poldes

  als bertes het bij het rechte eind heeft ; is deze nieuwe wet een legalisering van mega .en een opruimingswet van bedrijven die daar niet voor hebben gekozen.

 • alco1

  Wat bertes aankaart, zie je overal. Ook bij de middenstanders en het onderwijs. Daar zie je ook steeds meer clustering van besturen.

 • GCK

  Ik neem aan , dat dan ook de aantallen huisdieren binnen de bebouwde kom onder de loep worden genomen

 • mtsjansens1

  als je dier en mens zou omdraaien in het artikel zou heel Nederland op zijn kop staan

 • mbm

  Lees met me mee: er is geen bewijs dat er een relatie is tussen dierenaantallen en volksgezondheid! De zoveelste beperkende wetgeving zonder afdoende wetenschappelijk bewijs. Het gaat hier om een in sommige lagen van de bevolking gewenste inperking van aantallen die gestoeld is op gevoelens en aannames. Fraaie wetgeving! Geeft blijk van grove misbruik van bevoegdheid, en dat is toch bij wet niet toegestaan, best Sharon? Torpederen deze absurde wet zo niet door de Tweede Kamer dan bij de rechter. Ik voorspel dat dit soort wetgeving nieuwe voer is voor linkse actievoerders en buren om elke gewenste uitbreiding aan te vechten...

 • jvhoof

  Ik blijf me verbazen nadat er zoveel boeren op de VVD gestemd hebben
  we een PVDA minister krijgen.
  Maar wat nog erger is dat mevrouw Dijksma van de PVDA volledig
  haar gang kan gaan en dat de VVD hier niets tegen onderneemt.
  Dit is al vaker gebeurd denk aan Brinkhorst tijdens paars, en niet te vergeten van Aartsen van de VVD ook tijdens paars.
  De VVD is niet zo'n boerenpartij als dat ze tijdens verkiezingen doen geloven.

 • Nines

  Is dit niet gewoon een hele uitgebreide omschrijving van het dierrechtensysteem? Waarvan beloofd was dat het weg zou ebben?

 • porky 1

  politiek maakt alles kapot, je kunt in Nederland maar het beste je hand ophouden

 • juur

  Er zijn gemeenten die zich laten leiden en adviseren door raadsleden die belangen hebben bij de intensieve veehouderij Niets is te gek als ze hen zin maar krijgen.De grootste stallen kort bij burger en collega boeren woningen bouwen Alles kan Dit moet af gelopen zijn Een onafhankelijke instantie moet adviseren Het platteland moet voor iedereen leefbaar zijn en blijven. Niet alleen woongebieden beschermen voor overlast.

 • massy

  Alles kan kapot ook de grote bedrijven als je maar lang genoeg met oog kappen recht voor uit blijft kijken en maar groter en maar groter en je kijkt nooit eens achterom dan kom je er van zelf achter als je 65 bent van wat heb ik nou bereikt en wat voor leven heb ik gehad dan kom je van zelf tot de conclusie dat je het misschien toch anders had moeten doen maar dan is het te laat.

 • janssen1991

  dan kunnen nu de belangenbehartigers eens laten zien dat ze echt voor de boeren opkomen, en eens beginnen met belangen behartigen. ik ben benieuwd

 • koestal

  Dijksma legt de bal bij de gemeenten en provincies en wast haar handen in onschuld

 • jordi 1455

  Dan moet dijksma gemeenten ook verbieden om richting veehouderijen woonwijken te bouwen.

 • Cokie

  ik denk dat de rechter bepaald of een ondernemer schadeloos gesteld wordt, zie het nertsen verbod.

 • gjcamps

  Landbouw is toch kern sector bij de regering, verder hebben we toch planologische landbouw ontwikkelgebieden LOG's? Waarom dan toch weer betutelende beperkingen voor de veehouderij,die door gemeente of provincie beoordeeld worden. Net als het gedoogbeleid van de coffeeshops.

 • zon

  Door dit soort acties worden de boeren weer de grond ingestampt.
  Het respect voor boeren en hun hardere werken is weg.
  100 maal zeggen dat boeren slecht zijn en de burger gelooft het.
  Haatzaaien is dit.

 • vant

  Haha, belangenbehartigers...
  Keer weer de weg op....

 • wvb

  Er gaan meer mensen naar het buitenland dan dat er dieren ingevoerd worden dus per direct een reisverbod want er zou maar een mersvirus Naar nederland komen deze staatssecretaris laat zich leiden door linkse partijen en door Thieme ook per direct geen contact meer tussen hun om het risico op insleep te voorkomen

 • mtsjansens1

  boertje pesten, HET HOUD NOOIT OP

 • PIETER123

  Is ook een manier om grond rond dorpen en steden voor een prikje in handen te krijgen.Beetje achterbaks gewoon met open vizier overheid zeggen je mag wegkwijnen als bedrijf nabij een dorp.

 • loef

  Word dadelijk zeker ook wandelen in bossen verboden, levensgevaarlijk met de wolven...
  Grappig dat ze veeziektes weer als excuus gebruiken, woon vlak bij het gebied waar het zoals we moeten geloven de Q-koorts het grootst is, werk zelfs met schapen en geiten gehad nooit niks gemerkt.
  Enne, kwam die varkenspest niet van Duitsland waar het nog onder wilde zwijnen heerst, zoals mond en klauwzeer van Engeland kwam.
  Gaan ze nu ook bossen rooien en kale vlaktes aan leggen om teken (gemene ziekten lyme waar meer mensen zwaar aan leiden als Q-koorts) tegen te gaan????

 • Broes

  De overheid neemt dan eindelijk z'n verantwoordelijkheid.
  Dat wordt vervolgens een mooie uitdaging voor de sector om aan te tonen dat de risico's aanvaardbaar blijven.

 • red

  Politiek is ander woord voor legale mafia.
  Maar als de boeren minder verdeeld waren konden ze een echte vuist maken. Belangen behartigers kiezen die er niet zijn voor hun eigen bijbaantjes. Iemand met ruggegraat en niet van die meepraters.
  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
  Kom een keer in actie laat zien wij je bent en waar je voor staat

 • juur

  gj camps De LOGS is een onzin verhaal DIE worden ergens ingetekend waar het helemaal niet kan. DE natuur is belangrijker dan de mensen die in logs wonen Stallen op 50 meter van woningen moet niet kunnen. IN Duitsland minimale afstand tot woningen 300 meter En alle voorzieningen moet getroffen worden om overlast te voorkomen. Laten we daar eerst in Nederland eens mee beginnen. Ook voor bestaande stallen.

 • poldes

  het beperken in de nabijheid van woonkernen is in deze wet gratis.
  misschien voor de betreffende ondernemer de doodsteek ,ook gratis.
  inbrekers doen het ook gratis.
  Dit kan toch niet de bedoeling zijn van deze aanstaande wet?
  Hier moet op zijn minst een wijziging voor in de plaats komen.

 • Mozes

  @Broes #28, jij leest niet goed. Niet de boer moet aantonen dat er geen risico is maar de lokale overheid moet aantonen dat er een verband is tussen veeaantallen en gezondheidsrisico's. Daar is op dit moment nog geen wetenschappelijk bewijs voor.

 • brabant z-o

  mooi, dus er mogen geen dieren meer bijkomen dat betekent dat een agrarier ook niet meer investeerd in b.v. luchtwasser. Hoe komen we dan van het fijnstof probleem af?

 • Broes

  @Mozes; de initiatiefnemer moet zichzelf verantwoorden; niet de benadeelde. Dat is net zoiets als de vervuiler betaald.
  Overigens is dat bewijs voor het verband tussen vee-aantallen en gezondheidsrisico's inmiddels voor het overgrote deel rond.

 • Burnetti

  @Loef
  '...Grappig dat ze veeziektes weer als excuus gebruiken, woon vlak bij het gebied waar het zoals we moeten geloven de Q-koorts het grootst is, werk zelfs met schapen en geiten gehad nooit niks gemerkt...'

  Hoeveel mensen zijn er ook alweer overleden aan en besmet geraakt met Q-koorts? 25 en 40.000!

  Wacht het Q-koortsonderzoek maar af. Het cijfer gaat naar 100.000!

  Wanneer je werkelijk met geiten werkt mag je wel wat meer op je woorden letten en respect tonen voor de vele Q-koorts patiënten.

  Ik nodig je hierbij uit naar het symposium over verspreiding van Q-koorts te gaan vrijdag 20 juni op het RIVM.

 • Mozes

  @Burnetti, als de informatie van het RIVM over Q-koorts net zo betrouwbaar is als in de jaren tachtig over zure regen kun je beter in huis blijven.

 • Broes

  @Mozes; hier ga je helemaal de mist in. De informatie over zure regen was betrouwbaar en door effectieve overheidsingrepen is zo een succesvol beleid gevoerd dat je nu niet meer over zure regen hoort.
  Dat fabeltje van jou kan je beter niet rond laten zingen als je serieus genomen wilt worden.

 • Burnetti

  @Mozes
  Aan Q-koorts gestorven is een geregistreerde doodsoorzaak, wettelijk (bij niet natuurlijke dood zelfs juridisch) vastgelegd.
  Heb jij daar twijfels over?

  Igg en Igm in het bloed tegen de bacterie is gewoon testen en weten.

  Vind jij dat we aan deze testresultaten moeten twijfelen?

  Gevaarlijk hoe ver jij gaat met je ontkenning!

 • Mozes

  Broes, tav zure regen zijn er twee variabelen: vermindering van zwaveluitstoot door de industrie en ammoniakemissie beperkende maatregelen in de landbouw.
  Vanaf de jaren tachtig is de industrie verplicht om de uitstoot van zwavel drastisch te verminderen. De zwaveluitstoot was vroeger zo groot dat wij ondanks een flinke zwavel onttrekking door het gewas geen zwavel hoefden te bemesten omdat er al meer dan genoeg uit de lucht naar beneden kwam. De uitstoot is nu zoveel lager dat wij nu wel zwavel moeten bemesten.
  Onlangs bleek uit onderzoek door V-focus dat de ammoniakemissie beperkende maatregelen geen enkel effect hebben gehad. De ammoniakemissie is nog steeds net zo groot. Toch is de zure regen verdwenen.
  Dit bewijst toch dat zure regen alleen door de zwaveluitstoot werd veroorzaakt en niets met veehouderij te maken had.
  Ik kan niet anders dan concluderen dat Milieudefensie samen met bevriende medewerkers van de milieuafdeling van het RIVM de zure regen hebben aangegrepen om de veehouderij een streek te leveren.

 • schoenmakers1

  zo is het precies mozes, de zogenaamde milieu liefhebber grijpen alles aan om de kostprijs van de landbouw in nederland te hoog te maken om te kunnen overleven

 • alco1

  @Broes en @Burnetti. Wat (lezen) jullie toch gauw iets wat er helemaal niet staat.
  We kunnen iets lezen over de relatie van dier aantallen tot ziektes en betrouwbaarheid van de publicaties van zure regen.
  Niets over de verschrikkelijk gevolgen en ontkenningen over Q-koorts

 • Mozes

  Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bepaalde ziektes in de buurt van grote veehouderij bedrijven juist minder voorkomen. Het gaat hierbij vooral om ziektes in verband met allergie.
  Als nu blijkt dat een bepaalde ziekte iets meer voorkomt maar andere ziektes juist minder hoe beoordeel je dan het gezondheidseffect van een veebedrijf? Dit zal straks een interessante discussie worden!

 • Burnetti

  De discussie is in de nasleep van de Q-koortsaffaire allang gevoerd.
  Er is nu al jurisprudentie over en de discussie is daarom achterhaald en niet meer nodig.
  Ouwe koeien!

 • joannes

  Degene die zich in de handen wrijven zijn ¨De Adviseurs¨ die die gemeente van deskundig onderzoek en advies moeten voorzien. En dat op een beleids terrein wat absoluut nog niet concreet is. Een risico-analyse op basis van wat?

 • Mozes

  Hoezo jurisprudentie @Burnetti #43? De mate waarin dieraantallen een risico vormen voor de volksgezondheid is nog helemaal geen uitgemaakte zaak. Het is onvermijdelijk dat hierin niet alleen de negatieve effecten voor de volksgezondheid gewogen worden maar dat ook de positieve effecten meegewogen moeten worden.

 • Broes

  De overheid neemt hiermee dan eindelijk z'n verantwoordelijkheid.
  Dat wordt vervolgens een mooie uitdaging voor de sector om aan te tonen dat de risico's aanvaardbaar blijven.
  Alleen een schadevergoeding kan de negatieve effecten vereffenen.
  Dat is zo bij ganzenschade en dat is zo bij Q-koorts.

 • Burnetti

  @mozes er is een stevige internationale wetenschappelijke basis dat dieraantallen in directe relatie staan met infectieziekten.

  Historisch is dit allang bewezen.
  Aantal verhoogd infectiedruk.
  Dat zal elke dierenarts en infectieziektenarts met me eens zijn.

  Een melkkoe die wordt drooggezet wordt om infectieziekten overdracht te voorkomen buiten gezet.

  Als Schmallenberg zoonotisch was geweest was de hele kalver- en melkveesector opgedoekt
  Waarom nog dat tegenstribbelen

 • Burnetti

  Een vervoersverbod bij een uitbraak van aviare influenza is om verspreiding onder een grotere populatie te voorkomen.
  Wanneer aantallen lager zijn dooft een epidemie vanzelf uit.

  Deze maatregel is gewoon internationaal geaccepteerd beleid en wordt in Nederland jaarlijks een aantal keren toegepast.

  Hoe groter populaties hoe kleiner afstanden.
  Denk even terug aan de varkenspest eind jaren '90.
  In de varkensdichte regio's waren de meeste besmettingen.

 • Elevage

  ik weet niet wie die burnetti is, maar wordt een beetje bang van het fanatisme van deze meneer/mevrouw.
  Alle boeren het land uit, lijkt me de gewenste slogan .......

 • Mozes

  Burnetti, vogelgriep wordt overgebracht door trekvogels. Alle uitbraken van de laatste jaren hebben plaatsgevonden bij biologische en vrijloopkippen. Ik heb niet de indruk dat trekvogels leven in een hoge concentraties.

  Wat Schammelenberg betreft: dit is een ziekte die door een vector wordt overgebracht. Vooral bij een vectorziekte speelt veedichtheid vrijwel geen rol. Bij deze ziekte is veel meer de leefomstandigheden en verplaatsingsmogelijkheid van de vector (muggen) van belang. Juist vee in de buurt van houtwallen, bossen en vernatte beheersgebieden lopen een verhoogd risico.
  Veedichtheid is alleen van belang bij ziektes die direct van dier op dier overgaan zoals varkenspest en MKZ. Maar dan nog moeten wij ons afvragen hoe veedichtheid gedefiniëerd moet worden. Welk verschil is er tussen 10 bedrijven van 1000 varkens en 1 bedrijf van 10000 varkens.

 • wolf.everhardus

  Hoe zou dit dan met die heeeele grote ziekenhuizen gaan is dat dan geen bedreiging voor de volksgezondheid? Waar alle zieken bijeen worden gebracht of moeten we deze dan ook weer kleinschaliger en dus minder efficient gaan maken.

 • Burnetti

  @Mozes
  De epidemische verspreiding tijdens de uitbraak van Aviaire Influenza in 2003 had niets met trekvogels te maken maar alles met veedichtheid op de Noord west Veluwe en de Gelderse Vallei.

  Elke sector heeft zijn eigen risico op verspreiding van infectieziekten door hoge veedichtheid.

  Tijdens de verspreiding van Schmallenberg was de knuttenpopulatie totaal niet selectief voor het leefgebied. De stallen zaten vol knutten. Heb er zelf in gelopen.
  De verspreiding was daardoor enorm en dierenartsen, veehouders en wetenschappers hadden geen idee wat ze overkwam.
  Terecht was de angst onder veehouders enorm net na Blauwtong 2 jaar eerder.

  Triest voor de getroffen veehouders. Een geluk voor volksgezondheid dat het niet zoonotisch bleek. Het zusje van dit virus is dat wel!

  We wachten gewoon op de volgende....

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Broes

  @Mozes: laat toch eens zien dat je begrijpt wat je leest!

 • alco1

  Als er een ziekte uitbreekt zal dit eerder voorkomen in een streek met hoge vee dichtheid dan in b.v. Groningen.
  Dit hoeft echter niets te maken hebben met de vee dichtheid, maar door de meer kans situatie.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • koeboertje

  En hoe zit het dan met de reislustige burgers die naar de meest verre bestemmingen gaan en ook nog producten en etenswaar uit die gebieden ons land inslepen, en ook inentingen voor die reis niet of niet volledig afmaken.
  En als ze dan ziek worden, de voorgeschreven antiotica kuur niet afmaken , de restanten door het toilet spoelen.

  Wat voor risico geeft dit wel niet? Burnetti

 • Burnetti

  @alco1 Bij de risicoanalyse ivm. volkgezondheid gaat het niet om uitbreken maar verspreiden van een infectieziekte bij vee die op mensen kan overgaan.

  De wet dieraantallen pakt naast zoönoserisico's ook endotoxinen en fijnstof als volkgezondheidsthema's aan. Hiervoor is een zeer solide wetenschappelijk basis beschreven in het Gezondheidsraad rapport en andere wetenschappelijke documenten.

  Op basis van het GR advies is een endotoxinenorm in voorbereiding.
  Deze norm zal vast niet in milieuwetgeving worden verankerd maar in andere wetgeving.
  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/infectieziekten/preventie-en-bestrijding-infectieziekten

 • alco1

  Als het om verspreiden van ziektes gaat is het beter om grote stallen te hebben met een grote vrije zone er omheen, dan aaneengesloten kleine bedrijfjes. En het kan in cijfers dezelfde vee dichtheid voor een gebied geven. Over uitlopen maar niet te spreken.

 • Burnetti

  @alco1 daarom ben ik voorstander van goede megastallen, afgestemd op goed ruimingsbeleid bij uitbraken. Zoals LOG's bedoeld waren.

 • Broes

  @alco1: het is nog maar de vraag of het beter is om grotere stallen te hebben. Dat hangt helemaal van het gedrag van de ziekteverwekker af. Volgens de eilandtheorie voorkom je verspreiding van organismen juist beter tussen meerdere kleine eilandjes (stallen) dan binnen één grote. Het economisch risico is bij grotere stallen dan ook veel groter.
  Bij grondgebonden landbouw is het nog wel mogelijk om een grote vrije zone rond een groot bedrijf te scheppen. Aanpassingen aan de inrichting van een kleinere vrije zone zouden het verspreidingsrisico ook kunnen beperken. Bijvoorbeeld door het aanplanten van hoog opgaande energiegewassen (bos). Zoals begrenzing door lijnbeplanting als houtsingels en houtwallen ook ziekten binnen de akkers kunnen houden. We moeten nog maar afwachten of dat de leidende trend wordt.

 • Mozes

  @Broes, bossen en houtwallen zijn dé verspreidingsroute voor vector ziektes zoal blauwtong en schmallenberg. Een zo open mogelijk landschap is voor dit soort ziektes juist veel beter.
  Wat we in deze discussie inmiddels wel kunnen constateren is dat ziektes meerdere verspreidingsroutes hebben en dat er dus geen simpel eenduidig beleid mogelijk is.

 • alco1

  Zoo. Broes en Burnetti hebben een verschil van mening. (Megastallen)

 • joannes

  Het verschil en de onzekerheden in advies zijn zich al aan het ontwikkelen zo blijkt hier! Dat is goed voor de opgeleide werkgelegenheid! Ervaringen beschrijven, Rapporten schrijven, Congressen houden, Strategieën ontwikkelen, en .......Natuurlijk, directe adviezen verkopen aan Gemeenten en Boeren die verplicht worden begeleidend advies bij hun vergunningen aan te bieden. Die Minister is terecht een PvdA er! De verwachte meerwaarde voor de Maatschappij zal zijn? Meer discussie, meer vertraging, hogere kosten, voooor die onzekere verbeterde maatschappelijke gezondheid. En dat terwijl Ziekenhuizen groter goedkoper moeten worden en Verzorgingstehuizen groter en slechter bemand: En daarmee, in die al gereguleerde, Gezondheidstak risico´s verhogen.

 • Burnetti

  Grote solitaire stallen zijn goed beheersbaar op gebied van infectieziekten. Gesloten cradle-to-crib is het veiligst. Dat is niet te betwisten. Maar of dit dan nog in Nederland moet of gewoon in lage lonenlanden kan?
  Ik ben niet van het ecologische.

  Het Oud-Hollands coulissenlandschap is een waar paradijs voor vectoren. Muggen vliegen tijdens hun leven maximaal 500 meter. Dus zijn er voor het overbruggen van redelijke afstanden meerdere levenscicli nodig. Kijkend naar de snelle verspreiding van Schmallenberg over honderden kilometers in heel West Europa zijn daar andere verspreidingsfactoren dan alleen de knutten van invloed geweest.

 • Burnetti

  Vanmiddag een duidelijk verhaal over dieraantallen in relatie tot blootstelling op het minisymposium verspreiding en modellering van Q-koorts.

  De relatie tussen dieraantallen, infectieziekten en gebiedsbeleid is helder en wetenschappelijk.
  Mooi Zwitsers voorbeeld van een Engelse onderzoeker als aanvulling op de Nederlandse onderzoeken.

 • zon

  Een iets andere insteek in deze materie.
  Kijk naar nertsenhouderij en verwacht niet veel met praten met degene die tegen vee zijn,ze zijn te radicaal.
  Ga de juridische weg op,bij de nertsen heeft het resultaat.
  De zogenaamde belangenbehartigers moeten b.v promotiegelden(die toch niet werken)inzetten voor juridisch gevecht tegen de overheid en anti-veehouderijclubs.

 • Mozes

  @zon, wetten worden gemaakt door de overheid. Als wetgeving uit het verleden een bepaalt beleid in de weg staat wordt de wetgeving aangepast en verlies je de rechtszaak.

 • super

  come nar Canada.We hebben hier geen Sharon Dijksma en haar wetten.Vrijheid blijheid.My farm is tekoop,I ga met pensioen.

 • Mels

  Super,ik ben der al,waar staat je farm?

 • super

  In Prince Edward Island,Allen weeks real estate

Laad alle reacties (67)

Of registreer je om te kunnen reageren.