Home

Nieuws 1591 x bekeken 1 reactie

Limburg schrapt 26 LOG's

Maastricht - De provincie Limburg heeft in het nieuwe ruimtelijke ordeningsbeleid twintig landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) opgenomen. Limburg telde er 46. Daarnaast worden vier bedrijventerreinen aangewezen voor grootschalige veehouderij.

De provincie Limburg werkt aan nieuw ruimtelijk beleid dat deze zomer wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Verantwoordelijk gedeputeerde Patrick van der Broek: "Limburg telde maar liefst 46 LOG's. In het nieuwe beleid zijn dat er nog twintig. We vereenvoudigen beleid, schonen regelgeving op. Dat doen we ook voor natuurgebieden." Limburg kende voorheen achttien verschillende type natuurgebieden, nu nog drie. "De ecologische hoofdstructuur van 3.500 hectare ligt vast; de overige natuurgebieden vullen we flexibel in, in overleg met boeren."

Daarnaast worden vier bedrijventerrein ingericht voor grootschalige veehouderijbedrijven, hun toeleveranciers, afnemers en verwerkers. Van der Broeck wil niet zeggen waar deze locaties zich bevinden. "Dat kan een prijsopdrijvend effect hebben. Die fout hebben we destijds al gemaakt met de LOG's."

Van der Broeck noemt het succes van de LOG's belabberd. "Nieuwvestiging van bedrijven in LOG's leidde tot bezwaren van omwonenden en de regels waren te ingewikkeld. Het bleek voor veehouderijen gemakkelijker te zijn om uit te breiden in de verwervingsgebieden dan nieuw te vestigen in een LOG. Dan schiet je je doel voorbij als beleidsmaker."

Eén reactie

  • juur

    In de Logs moet je ook afstand houden tot woningen Dat is niets nieuws.

Of registreer je om te kunnen reageren.