Home

Nieuws 1487 x bekeken 4 reacties

Geen ontheffing mestverwerkingsplicht stromest in 2014

Den Haag – Voor stromest lijkt voor 2014 geen ontheffing meer mogelijk voor de mestverwerkingsplicht. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken werkt aan een uitzondering voor de mestverwerkingsplicht voor stromest, maar deze zal pas per 1 januari 2015 van kracht worden. Invoering met terugwerkende kracht is niet mogelijk, omdat de stomen stromest gecontroleerd moeten kunnen worden.

De Tweede Kamer heeft op initiatief van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf een amendement aangenomen voor ontheffing van de strorijke mest voor de mestverwerkingsplicht, omdat deze mestsoort met een hoog organischestofgehalte en een laag fosfaatgehalte waardevol is als meststof in de akkerbouw.

De SGP reageert kritisch op het uitzonderingsvoorstel van Dijksma. "Boeren gingen er vanuit dat de uitzondering ook voor dit jaar zou gelden en daarnaast is de regeling zodanig opgesteld dat veel veehouders niet aan de voorwaarden kunnen voldoen", aldus de partij. De SGP pleit daarom voor een generieke vrijstelling voor mestverwerkingsplicht voor stallen met vleesvee, schapen en geiten. "Deze vrijstelling is relatief eenvoudig vast te stellen en kan goed met terugwerkende kracht ingevoerd worden. Voor andere diercategorieën zou dan met de voorwaarden van Dijksma gewerkt kunnen worden", aldus de SGP. Zij hebben steun voor dit voorstel van CDA, ChristenUnie en PVV. VVD wil eerst de antwoorden op de vragen die de fracties hebben gesteld afwachten, voordat ze eventueel besluit om het voorstel van de SGP te steunen.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  waarom zou stromest een uitzondering moeten hebben, het teveel aan nitraat in grondwater komt mijn inziens volledig hier vandaan, de stikstof in deze mest komt veel te laat vrij om er de plant iets te mee laten doen

 • leodevos71

  Precies schoenmaker1 daarom moet het ook in de herfst of vroege winter het land op, maar ja dan geldt een uitrij verbod, dus SGP hier eerst maar een uitzondering voor zien te bewerkstellen.

 • massy

  Dat is er al voor vaste mest op kleigrond.

 • joopi

  Echt als ik die vrouw deze bewindsperiode ook maar op 1 positief ding voor de sector kan betrappen donder ik waarschijnlijk spontaan van mijn stoel af.

  Ze doet echt helemaal niks voor de sector.............

Of registreer je om te kunnen reageren.