Home

Nieuws 995 x bekeken

EC: geen geboorteland op etiket vlees

Brussel – De Europese Commissie wil niet ingaan op het verzoek van het Europees Parlement om op het etiket van vlees zowel het land te registreren waar het dier is geboren, als gehouden al waar het is geslacht.

De Europese Commissie heeft hiervoor een kosten-batenanalyse gemaakt en constateert dat het systeem zoals het Europees Parlement voorstelt tot onevenredig hoge kosten voor het bedrijfsleven en de overheid leidt. Er zou daarvoor namelijk een nieuw identificatiesysteem moeten worden ontwikkeld voor schapen, geiten, varkens en pluimvee.

Het voegt daarnaast volgens de Europese Commissie weinig toe voor de consument om naast de plaats van houden en slacht ook het geboorteland te weten van het dier. De Europese Commissie vindt informatie over de omstandigheden waaronder het dier is opgegroeid gelet op dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid, relevanter dan de geboorteplaats. Nederland steunt de Europese Commissie in dit standpunt.

Of registreer je om te kunnen reageren.