Home

Nieuws 739 x bekeken

Deltacommissaris omarmt zoetwaterproject

Zwolle – Deltacommissaris Wim Kuijken heeft het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) integraal meegenomen in zijn advies aan de regering voor het Deltaprogramma. Het project behelst een integrale aanpak van het zoetwaterbeheer in Oost-Nederland.

Dat maakte Kuijken duidelijk tijdens te ondertekening van de intentieverklaring ZON die vrijdagmiddag plaatsvond in het provinciehuis in Zwolle. "Den Haag moet van goeden huize komen om voor dit plan geen geld beschikbaar te stellen."

Het plan voor het zoetwaterbeheer in Oost-Nederland wordt zeer breed gedragen. Behalve de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland hebben alle waterschappen hun handtekening gezet onder het project. Daarnaast ook milieuorganisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu. Ook Vitens, WMD Water en LTO Noord ondersteunen ZON. Daarnaast hebben binnen de drie betrokken provincies nog eens negentig gemeenten hun handtekening over het project gezet.
De kosten voor het project worden geruimd op €131 miljoen voor de eerste zes jaar, daarvan stellen de regionale overheden en maatschappelijke organisaties ruim €83 miljoen beschikbaar. De resterende €48 miljoen moet van de landelijke overheid komen. Dat Kuijken het project nu heeft omarmd is een belangrijke stap. De Deltacommissaris roemde de grote saamhorigheid in het gebied tussen Assen en Arnhem en Veluwemeer en Duitse grens waarin gemeenten, provincies, landbouw, natuurbeheer en andere belanghebbenden de komende jaren het beheer van zoet water willen aanpakken bij zowel droogte als wateroverlast. Er ligt al een pakket van lokale maatregelen klaar. Het gaat in de meeste gevallen zal het gaan om kleinschalige werkzaamheden.
Kuijken: "De ondertekenaars hebben vandaag onderstreept dat ze de opgave voor de zoetwatervoorziening van het gebied belangrijk vinden. Ze laten als regio zien dat ze er echt wat aan willen doen. Het is van grote waarde dat niet alleen de provincies, gemeenten en waterschappen in Oost-Nederland de intentieverklaring hebben ondertekend, maar ook de maatschappelijke organisaties als gebruikers van zoetwater in dit gebied. Dit is al een mooi voorbeeld van wat ik me voorstel voor de deltabeslissing Zoetwater: voldoende zoetwater is een gedeelde verantwoordelijkheid!"
Op Prinsjesdag moet duidelijk worden of de regering Kuijken het gevraagde budget zal krijgen voor zijn Deltaprogramma.

Of registreer je om te kunnen reageren.