Home

Nieuws 4118 x bekeken 10 reacties

Samenhang kunstmestverbod en mineralenconcentraat

Den Haag - Het verbod op fosfaatkunstmest voor derogatiebedrijven houdt verband met het andere derogatieverzoek van Nederland voor de toelating van mineralenconcentraten uit dierlijke mest als kunstmestvervanger. Dat zei staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) in een debat in de Tweede Kamer.

"We zijn nog niet klaar met deze derogatie-aanvraag. Vanuit dat oogpunt is het niet onlogisch dat je wilt stoppen met fosfaat uit kunstmest en het fosfaat uit dierlijke mest meer wilt gaan benutten", zegt Dijksma.

Kamerleden van CDA, Christenunie en VVD reageerden tijdens een debat in de Tweede Kamer boos op het verbod op fosfaatkunstmest als derogatievoorwaarde, terwijl dit eerder niet gemeld was. "Ik rolde van mijn stoel toen ik er nog een konijn uit de hoge hoed werd getoverd", zei Carla Dik-Faber van de Christenunie, die met tegenzin had ingestemd met het derogatievoorstel. Ook Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) zijn verbaasd over de gang van zaken.

Dijksma erkent dat er betere gecommuniceerd moest worden, maar voegt er aan toe dat het verbod op fosfaatkunstmest dat nu op beperkte schaal wordt gebruikt een andere orde van grootte is als de verplichte 80 procent grasland en de aanscherping van de derogatie van 250 naar 230 kilo stikstof, dat de hoofdthema's waren in de derogatie.

VVD en CDA vroegen Dijksma in afwezigheid van Elbert Dijkgraaf (SGP) naar het voorstel van SGP om opnieuw te onderhandelen voor een derogatie alleen voor grasland en om toch fosfaatkunstmest als startgift in mais toe te staan.
Dijksma benadrukte dat opnieuw onderhandelen over derogatie geen optie is. "Als we het al zouden doen, zou het nitraatcomité op zijn vroegst in september een besluit nemen over een derogatieverzoek. Dat zou betekenen dat boeren voor dit jaar geen gebruik kunnen maken van derogatie, waardoor er overal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest mag worden toegediend. Dat zou nog veel meer kosten dan de aanscherping van derogatie zoals die nu geldt, vindt Dijksma. Ook derogatie voor alleen grasland ziet Dijksma niet zitten. "We hebben nu derogatie op bedrijfsniveau, dan zou je moeten gaan naar derogatie op perceelniveau. In België is dat er al, en daar hebben ze duizend meetpunten voor het grondwater. In Nederland hebben we nu honderd deelnemers aan het meetnet voor derogatiebedrijf. Als we gaan naar derogatie per perceel, betekent dat een forse lastenverzwaring." Ook zal het niet bijdragen aan extra bemestingsruimte, verwacht Dijksma.
Geurts zegt over de onderhandelingen de onderste steen boven te willen krijgen. Hij wil inzage in de onderhandelingen. "Daarmee suggereert u dat er allerlei geheimen zijn rondom de onderhandelingen. Dat is niet zo. Je kunt bij onderhandelingen gewoonweg niet altijd alles vooraf met iedereen delen", vindt Dijksma. Ze wijst erop dat ze ook te maken heeft met de eisen van de Europese Commissie, waarbij Nederland in hetzelfde gesprek als waarin de eisen duidelijk werden tot een akkoord moest komen.

Dijksma verzekerde dat er alles aan is gedaan om het beste voor Nederland eruit te slepen. "De gedacht die ik hier en daar proef dat wij dat niet gedaan hebben, moet ik echt van mij af werpen."

Kamerleden van CDA, Christenunie en VVD reageerden tijdens een debat in de Tweede Kamer boos op het verbod op fosfaatkunstmest als derogatievoorwaarde, terwijl dit eerder niet gemeld was. "Ik rolde van mijn stoel toen ik er nog een konijn uit de hoge hoed werd getoverd", zei Carla Dik-Faber van de Christenunie, die met tegenzin had ingestemd met het derogatievoorstel. Ook Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) zijn verbaasd over de gang van zaken.

Dijksma erkent dat er betere gecommuniceerd moest worden, maar voegt er aan toe dat het verbod op fosfaatkunstmest dat nu op beperkte schaal wordt gebruikt een andere orde van grootte is als de verplichte 80 procent grasland en de aanscherping van de derogatie van 250 naar 230 kilo stikstof, dat de hoofdthema's waren in de derogatie.

VVD en CDA vroegen Dijksma in afwezigheid van Elbert Dijkgraaf (SGP) naar het voorstel van SGP om opnieuw te onderhandelen voor een derogatie alleen voor grasland en om toch fosfaatkunstmest als startgift in mais toe te staan.
Dijksma benadrukte dat opnieuw onderhandelen over derogatie geen optie is. "Als we het al zouden doen, zou het nitraatcomité op zijn vroegst in september een besluit nemen over een derogatieverzoek. Dat zou betekenen dat boeren voor dit jaar geen gebruik kunnen maken van derogatie, waardoor er overal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest mag worden toegediend. Dat zou nog veel meer kosten dan de aanscherping van derogatie zoals die nu geldt, vindt Dijksma. Ook derogatie voor alleen grasland ziet Dijksma niet zitten. "We hebben nu derogatie op bedrijfsniveau, dan zou je moeten gaan naar derogatie op perceelniveau. In België is dat er al, en daar hebben ze duizend meetpunten voor het grondwater. In Nederland hebben we nu honderd deelnemers aan het meetnet voor derogatiebedrijf. Als we gaan naar derogatie per perceel, betekent dat een forse lastenverzwaring." Ook zal het niet bijdragen aan extra bemestingsruimte, verwacht Dijksma.
Geurts zegt over de onderhandelingen de onderste steen boven te willen krijgen. Hij wil inzage in de onderhandelingen. "Daarmee suggereert u dat er allerlei geheimen zijn rondom de onderhandelingen. Dat is niet zo. Je kunt bij onderhandelingen gewoonweg niet altijd alles vooraf met iedereen delen", vindt Dijksma. Ze wijst erop dat ze ook te maken heeft met de eisen van de Europese Commissie, waarbij Nederland in hetzelfde gesprek als waarin de eisen duidelijk werden tot een akkoord moest komen.

Dijksma verzekerde dat er alles aan is gedaan om het beste voor Nederland eruit te slepen. "De gedacht die ik hier en daar proef dat wij dat niet gedaan hebben, moet ik echt van mij af werpen."

Laatste reacties

 • leftturn

  vreemde kop boven artikel. nergens aangetoond dat dit ook zo is. suggestie wordt opgeworpen door dijksma, waarschijnlijk om weer een rookgordijn op te werpen. legt wel een hypotheek op de mineralenconcentraten, als dit niet lukt, dan ...opzouten!

 • j.verstraten1

  Als politici zich als bodem en mestdeskundigen gaan gedragen, krijg je dit geneuzel.
  Niettemin wil ik wel overwegen de kosten voor een meetpunt op me te nemen, als ik dan ook naar de nitraatnorm mag bemesten. Dijksma onderschat het tegenovergestelde effect van de nieuwe derogatienorm.. En dat is dat het grasareaal op de zuidelijke zandgronden nauwelijks zal groeien. Mijn advies: investeer in mestverwerking want over 4 jaar praten we niet meer over derogatie op zand.

 • Mozes

  Ik deel de vrees van Verstraten dat wij over 4 jaar in ieder geval op de zandgrond helemaal geen derogatie meer krijgen. Als wij over 4 jaar wél derogatie willen hebben op zandgrond zal hoe dan ook het nitraatgehalte in het grondwater naar beneden moeten. Hiervoor zal op de eerste plaats de mestfraude in de varkenshouderij gestopt moeten worden. De overheid heeft er wel wat maatregelen tegen genomen maar ik ben bang dat dit nog veel te weinig is. Op reguliere melkveebedrijven die zich aan de bemestingsnorm houden zal het nitraatgehalte niet naar beneden gaan door nog minder te bemesten maar door beter te bemesten. Een goede maatregel zou zijn het inkorten van de uitrijperiode voor dierlijke mest.

 • koster

  Een goede maatregel zou zijn het inkorten van de uitrijperiode voor dierlijke mest. Waarom Mozes? Naar ik heb begrepen (drainwateronderzoeken), valt het wel mee met het uitspoelen van mest. Tenminste, op kleigrond. Een scheurverbod in de slecht presterende gebieden helpt. Controle op mestdumpen moet blijven plaatsvinden, vanwege sommige mensen. En verder moet mest weer terug naar de plaats waar het hoort. Een hoogwaardige meststof (mits gerijpt!!!!!!!!!). En kunstmest moet ook terug naar waar het hoort. Een aanvulling. En als je weet welke absurde hoeveelheden gas nodig zijn om kunstmest te maken, dan ligt daar een stuk milieuwinst.
  Het hoofdprobleem blijft dat de politiek er in de praktijk niet is om mensen te dienen, want dan immers zou er in oplossingen gedacht worden ipv problemen. Nu is het de ene stropdas die werk verzint voor een andere stropdas en v.v.
  Zolang voldoende mensen dit stilzwijgend ondergaan, zal dit blijven bestaan.

 • H Zonderland

  Inkorten van uitrijperiode is contraproductief, de gift per keer zal daardoor (fors) stijgen. Bovendien wordt het door het langer opslaan steeds gevaarlijker door de waterstofsulfide, methaan e.d. Net als bij weiden moet de mest uit het anaerobe milieu vandaan, daar begint de ellende wat we (moeten) oplossen door het maar zo diep mogelijk in de grond te drukken waarmee we de meest actieve bodemlaag beschadigen/passeren. Zo kom je in een neerwaartse spiraal. De focus moet staan op het hoogste bemestingsrendement. Dat is wat anders dan keurig aan de voorschriften voldoen.

 • Jan van het Zand

  Het is niet het beste artikel van Mariska. Maar ja, wie is er wel elke dag en elk moment van de dag in topvorm?

 • the

  Ik lees mestfraude in de varkenshouderij. Als je dat echt denkt wordt het tijd dat diegene dan eens Bedrijfstoeslag ontvangen dan kunnen ze die vervolgens korten als ze niet helemaal in de pas lopen.

 • Mozes

  Zonderland, ik ben het met je eens dat we moeten streven naar het beste bemestingsrendement. Laat in het groeiseisoen dierlijke mest uitrijden leidt niet tot het beste bemestingsrendement. Een deel van de stikstof komt pas beschikbaar na 3 maanden. Als je in augustus uitrijdt kom je terecht in november. Als in september wordt uitgereden kom je zelfs terecht in december.
  Een bijkomend probleem is de verhouding neerslag-verdamping. Vanaf april is de verdamping groter dan de neerslag. Regen die in februari is gevallen en toegevoegd is aan het grondwater komt weer naar boven. Nitraat wat in dit water zit wordt gebruikt door het gewas.
  Vanaf september is de neerslag groter dan de verdamping. We zien de berijdbaarheid van de grond snel achteruit gaan. Regen die vanaf deze tijd valt wordt definitief toegevoegd aan het grondwater en komt niet weer naar boven. Nitraat uit mest wat kort daarvoor nog uitgereden is en onvoldoende wordt benut komt definitief in het grondwater terecht en wordt gemeten in de nitraatmeetpunten.

 • H Zonderland

  Je vergeet de bodemtemperatuur. Mest die op een warme bodem komt werkt veel sneller dan in februari. Het kan echt geen kwaad om het laatste beetje mest in augustus of september middels kleine giften uit te rijden, daar komt geen grammetje van in het grondwater. Hier zien we groenbemesters de grond uit brullen wanneer daar voor het zaaien in augustus eerst nog mest uitgereden wordt, m.n. bij varkensmest.
  Dat er in bepaalde meetpunten een hogere nitraatconcentratie wordt gemeten wil nog niet zeggen dat het er ook op die plaats ingekomen is. Naast verticale is er ook een (grote) horizontale verplaatsing van grondwater. Gezien de gewasverdamping lijkt me dit ook nodig anders zou alles bij een beetje droogte wel heel snel afsterven.

 • koestal

  Er komen nog wel meer konijnen uit de hoed van Dijksma

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.