Home

Nieuws 570 x bekeken

Ganzenoverleg Friesland gestrand

Leeuwarden - Het overleg over de aanpak van ganzen in Friesland is gestrand. Dat meldt het provinciebestuur. Struikelblok is de winterrust. Betrokken partijen konden het niet eens worden over de periode in de winter waarin de ganzen met rust gelaten worden. Alle partijen zijn het erover eens dat de eerste twee jaar een rustperiode van twee maanden moet gelden. De jaren daarna willen de natuurorganisaties vier maanden rust, landbouw en jagers willen daar niet op voorhand mee instemmen.

De winterrust was ook al het struikelblok voor het landelijke ganzenakkoord. Boeren en jagers willen hier pas mee instemmen als zeker is dat de maatregelen in de zomer effect hebben op de aantallen ganzen. Gedeputeerde Johannes Kramer komt nu zelf op korte termijn met een voorstel. Drastische reductie van de aantallen zal hier een onderdeel van zijn, bevestigt een woordvoerster. Verschillende andere provincies zijn wel tot een akkoord gekomen. In Friesland is met name de winterrust een heikel punt, omdat hier het grootste probleem gevormd wordt door de trekganzen, en niet door de zomerganzen.

BoerenNatuur, koepelorganisatie van agrarische natuurverenigingen in het Noorden, reageert teleurgesteld en wijst op een gebrek aan wederzijds vertrouwen. Als belangrijke onderdelen van het bijna-akkoord dat er lag, noemt BoerenNatuur het bejaagbaar worden van de brandgans, het aanpakken van standganzen en een goede vergoedingsregeling voor de foerageergebieden. De organisatie zegt te hopen dat die elementen ook in het voorstel van de gedeputeerde terugkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.