Home

Nieuws 921 x bekeken 5 reacties

Duurzaamheid centraal in visie Boerenbond

Leuven - De Belgische Boerenbond wil zich beter verankeren in de maatschappij. De belangenorganisatie zegt dat in de tweede toekomstvisie, die deze week is uitgebracht. De eerste visie werd in 2006 gepubliceerd.

De verankering met andere sectoren in de Belgische samenleving moet gepaard gaan met een verduurzaming van de landbouwproductie, zowel op individueel bedrijfsniveau als in de verwerking, zo staat in de visie, die een leidraad moet zijn bij het beleid voor de komende tien jaar.

Bij de visie-ontwikkeling heeft de Boerenbond gebruik gemaakt van kennis binnen en buiten de eigen organisatie. Meer dan vijftig academici, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en uit het bedrijfsleven dachten mee over de toekomstige koers.

In de visie is een aantal concrete acties uitgewerkt, Een daarvan heeft betrekking op de versoepeling van de bedrijfsovername door jonge boeren, een andere gaat over steun voor  de melkveehouderij naar aanleiding van de beëindiging van de melkquotering.

Laatste reacties

 • francois xavier

  de belgische boerenbond is een praatbarak die meezeult met politieke partijen (cd&v). ze hebben geen oog voor de belangen van de boeren en verdedigt ze niet. echte farizeeers.

 • minasblunders1

  Hier is het niet veel anders Francois.

 • anton1937

  François ik vraag mij af,wie een echte farizeeër is,waarschijnlijk hoor jij daar ook bij. Krachttermen die niets toevoegen aan een artikel zijn zinloos.

 • joannes

  Het grote probleem van boerenbonden is dat: nu de boerenstand zo klein en strategisch minder belangrijk zijn geworden in de Politiek en voor de Burgerij, hun rol zich moet aanpassen. In plaats van een garantie voor voedsel zijn agrariërs een beroepsgroep geworden die net als ieder andere beroepsgroep participeert in de gemeenschap met productie en internationale handel. Lokale handel is geminimaliseerd. De verworvenheden uit het verleden, relatief veel agrariërs en lokaal belangrijk voor dagelijkse voeding, zijn verleden tijd veroorzaakt door schaalgrootte bij de retail, handel en verwerking. Agrariërs moeten dat óók gaan begrijpen is de stelling van Overheden en de Burgerij, en daarmee is de Rol van de Boerenbond compleet veranderd. In plaats van een vertegenwoordiger wordt het een Schoolmeester met de regelingen die ze in onderhandelingen nog afspreken.

 • Fermer

  @joannes, ik denk dat je een juiste analyse van de huiduge situatie schetst. De vraag rijst dan echter ook: hoe kan die rol van vertegenwoordiger van de agrariërs, die nu bestaat uit schoolmeester zijn die de regelingen in onderhandelingen afspreekt, weer terug 'gepakt'worden? Zie jij mogelijkheden?
  Zou een invalshoek kunnen zijn om de agrarische sector breder te maken? Niet alleen de boeren, maar ook de loonwerkers, de mechanisatiebedrijven etc., de gehele agrarische middenstand, te laten vertegenwoordigen door de boerenbond? Zodat de groep groter wordt?

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.