Home

Nieuws 890 x bekeken 1 reactie

Extra ruimte door PAS onzeker

Den Haag - Het is allerminst zeker dat de programmatische aanpak stikstof (PAS) overal leidt tot ontwikkelingsruimte voor veehouderijen in de omgeving van Natura-2000-gebieden.

De PAS moet er voor zorgen dat natuurgebieden worden beschermd tegen de neerslag van stikstof, terwijl veehouderijen de mogelijkheden hebben zich verder te ontwikkelen. Dat moet worden geregeld via de afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen.

Landelijk zou in het stikstofbeleid  per jaar 65 mol per hectare per jaar aan ontwikkelingsruimte vrijkomen, terwijl er bij een economische groei van 2,5 procent tot 2019 behoefte is aan een ontwikkelingsbehoefte van afgerond gemiddeld 70 mol per hectare per jaar, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Op lokaal niveau kunnen die verhoudingen heel anders liggen, afhankelijk van het natuurgebied dat beschermd moet worden. Daar komt nog bij dat de overheid ook ontwikkelingsruimte wil reserveren voor ontwikkeling van niet-agrarische bedrijven en voor infrastructuur, zoals wegen. Daarvoor wordt in de PAS extra ruimte gereserveerd, op basis van een lijst van de provincies.

Met de agrarische sectoren is afgesproken dat de vermindering van de stikstofdepositie uit de veehouderij voor een deel (56 procent) weer beschikbaar komt voor de veehouderij. De staatssecretaris schetst dat er nog  nog tal van open einden zijn, waarvoor een oplossing gevonden moet worden gevonden.  Een van de onzekerheden is een lopende procedure bij het Europese Hof van Justitie over de snelweg A2 tussen Den Bosch en Eindhoven. Daarbij staat de vraag centraal of negatieve gevolgen voor een bepaald Natura-2000-gebied kunnen worden gecompenseerd door de ontwikkeling elders van een soortgelijk gebied. Volgens een advies dat nu bij het hof ligt, kan dat alleen als er sprake is van een project van groot openbaar belang, waarvoor geen alternatieve mogelijkheden zijn. Het hof zal de komende maanden een uitspraak doen.

Dijksma wil daar niet op wachten. Het kabinet stuurt nog steeds aan op inwerkingtreding van de PAS op 1 juli van dit jaar, zo blijkt uit een overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen dat  minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) aan de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. De verwachting is echter dat behandeling van de wet meer tijd zal vergen, waardoor de PAS mogelijk niet eerder dan op 1 januari van 2015 van kracht wordt.

Eén reactie

  • andriesmiddag

    Wanneer ik de brief (goed) lees, staat daar dat de betrokken partijen er naar streven de PAS nog dit jaar te laten ingaan. Dat klinkt meer als 31 december dan 1 juli...

Of registreer je om te kunnen reageren.